קרן היסוד

מוסד כספי של ההסתדרות הציונית, המרכז את כל המגביות בחו"ל האוספות תרומות למימון פעילותה של הסוכנות היהודית (חוץ מאשר בארצות הברית). שמו המלא הוא "קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל".
     קרן היסוד הוקמה לפי החלטת הוועידה השנתית של ההסתדרות הציונית העולמית שנערכה בלונדון ביולי 1920, ונועדה להיות הזרוע לגיוס כספים של התנועה הציונית. בשנת 1921 נרשמה קרן היסוד בבריטניה, וכעבור חמש שנים עבר המשרד הראשי שלה מלונדון לירושלים.
עד קום מדינת ישראל היו התרומות שקרן היסוד גייסה מקור ההכנסה העיקרי של ההסתדרות הציונית ושל "המדינה שבדרך". חלק ניכר ממאה וארבעים מיליון הדולר שהקרן אספה בשנים האלה שימש להגשת סיוע לעלייתם ולקליטתם של כחצי מיליון עולים ולעזרה בהקמתם של כמאתיים וחמישים יישובים. הקרן סייעה גם במימון הביטחון וההתיישבות, ההכשרה המקצועית והסיוע למובטלים, התעשייה והתרבות. עם הארגונים שהקרן סייעה במימון צעדיהם הראשונים, או בפיתוחם, נמנים חברת החשמל, אל על, מפעלי ים המלח, האוניברסיטה העברית, תאטרון הבימה והתזמורת הפילהרמונית הישראלית.
     לאחר קום המדינה, משתפקידים רבים שהסוכנות היהודית מילאה עברו למדינת ישראל, התרכזה קרן היסוד במימון קליטת עלייה והתיישבות. על פי הערכה אחת, בשנות קיום המדינה הועלו בכספיה כשלושה מיליון עולים חדשים, והוקמו למענם כחמש מאות יישובים. כמו כן סייעה הקרן בשיקום קרוב למאה שכונות חלשות באמצעות פרויקט שיקום שכונות, ומימנה יותר מאלף וארבע מאות פרויקטים חברתיים וחינוכיים, בעיקר באזורי הפריפריה בנגב ובגליל. גם כיום ממשיכה הקרן לממן את פעולות הסוכנות היהודית, ותורמת מענקים כספיים לתחומים שונים, ובהם בינוי ושיפוץ, קידום קהילות חלשות, טיפוח בני נוער מעוטי יכולת, סיוע לניצולי שואה וחיזוק הקשר בין נוער יהודי בתפוצות לישראל.
     מאז 1956 קרן היסוד פועלת על פי חוק קרן היסוד, המכיר בקרן היסוד כזרוע הרשמית לגיוס כספים למען מדינת ישראל. חברת האֵם של הקרן היא ההסתדרות הציונית, והמוטבת העיקרית של הקרן היא הסוכנות היהודית. היום הקרן פועלת בכארבעים מדינות ומפעילה בהן כשישים מגביות (מפעלי התרמות), בשיתוף פעולה עם המנהיגים המקומיים של אותן קהילות.

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png