כל ישראל חברים (כי"ח)
Alliance Israélite Universelle

ארגון חינוך יהודי בין-לאומי. ראשון הארגונים היהודיים הבין-לאומיים שהוקמו בעת החדשה. מוכר גם בשם "אליאנס".
     הארגון הוקם בפריז ב-1860 בידי קבוצה של אנשי רוח ואישי ציבור יהודים. הרקע להקמתו היה אירועים אנטישמיים דוגמת פרשת מוֹרטָרָה – חטיפת הילד היהודי אדגרדו מוֹרטָרָה בבּוֹלוֹניה בשנת 1858, לאחר שהאומנת שלו הטבילה אותו בסתר – והוא נועד לסייע ליהודים בכל העולם ברוח המימרה "כל ישראל ערבין זה בזה". יוזם הקמת הארגון היה העיתונאי היהודי-צרפתי איזידוֹר כָּהֵן, והנשיא הראשון שלו היה המשפטן והפוליטיקאי היהודי-צרפתי אדולף כְּרֶמְיֶה, שעמד בראש כי"ח עד מותו ב-1880.
     המטרות המוצהרות של כי"ח היו קידום השגת אמנציפציה ליהודים ועזרה לכל יהודי שסובל בגלל יהדותו. הארגון פעל גם במישור המדיני, אם כי עיקר פעילותו היה בתחום החינוך: ראשי הארגון ראו בחינוך את האמצעי היעיל ביותר להשגת מטרותיהם, והקימו בעידודה של ממשלת צרפת בתי ספר ששפת ההוראה שלהם הייתה צרפתית, ואשר באמצעותם ביקש הארגון להפיץ את תרבות צרפת והמערב. בית הספר הראשון של הארגון הוקם ב-1862 במרוקו, ובתוך שנים אחדות הוקמה רשת של בתי ספר בצפון אפריקה, במזרח התיכון וגם בבלקן ובאמריקה הדרומית. בבתי הספר נלמדו מקצועות כלליים, שאינם קשורים ליהדות, וגם מלאכות שונות כדי להקנות לתלמידים מקצוע.
     כי"ח פעל גם בארץ ישראל. ב-1868 ביקר בכיר הארגון קרל נֵטֶר בארץ ישראל, ולאחר שובו לפריז קיבלה החברה את הצעתו להקים מוסד שבו "יוכלו ילדי היהודים ללמוד את עבודת האדמה, ובאמצעותו יהיה ניתן להפריח מחדש את שממת הארץ". כעבור שנתיים הקים הארגון את מקווה ישראל, שהוא בית הספר החקלאי הראשון בארץ, ואשר ייסודו מציין את תחילת ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. ב-1882 הוקם בית הספר אליאנס בירושלים, שנמנה עם ראשוני בתי הספר המודרניים בעיר. בשנים הבאות הקים הארגון עוד בתי ספר בארץ, ובהם כי"ח-אליאנס חיפה (1884) ואליאנס תל אביב, שראשיתו בשני בתי ספר לבנים ולבנות שהוקמו ב-1892 בשכונת נווה שלום בניהול משותף של חובבי ציון וחברת כי"ח (היום ברמת אביב).
     כי"ח הגיע לשיאו ערב מלחמת העולם הראשונה. עד אז הקים הארגון כמאה ושמונים בתי ספר, וערב המלחמה למדו במוסדותיו יותר מארבעים ושלושה אלף תלמידים. הארגון המשיך לפרוח גם לאחר מכן (בשנת 1955 היו במרוקו שמונים וחמישה בתי ספר של אליאנס, שבהם למדו כעשרים ושמונה אלף תלמידים), אבל בעקבות הקמת מדינת ישראל והעלייה הגדולה נסגרו רוב בתי הספר של כי"ח באסיה ובצפון אפריקה, והארגון נקלע למשבר. עקב כך הגביר כי"ח את פעילותו החינוכית בקהילות יהודי אפריקה שהיגרו לצרפת, ובשנת 1968 היו בצרפת שישים וארבעה בתי ספר של הארגון, ובהם יותר מעשרים אלף תלמידים. בישראל הועברו ב-1950 בתי הספר של כי"ח לאחריות משרד החינוך, אך הארגון ממשיך לתרום להם.
     במאה ה-21 חל מפנה בפעילות של כי"ח בישראל. הארגון חדל להסתפק במימון ובהפעלת כמה בתי ספר ומכון להכשרת מורים ("מכון כרם") והחל לפעול לקידום בתי מדרש ותוכניות חינוכיות. בשנת 2000 הוא הקים בשיתוף פעולה עם קרן אבי חי את בית המדרש "ממזרח שמש" למנהיגות יהודית חברתית במרחב הציבורי, ובשנת 2001 נוסדו תוכנית "מורשה" לקידום השיח הערכי-חברתי בחינוך הפורמלי ותוכנית "שער" לצמצום פערים בבתי ספר בפריפריה באמצעות פעילויות, כמו הכנה לבגרות וקידום נערות ללימודי מדעים. הארגון מפעיל גם את אתר "החכם היומי", החושף את הגותם של חכמי יהדות המזרח, והקים בשנת 2015 את החטיבה לרווחה ולחוסן חברתיים, הפועלת בקרב בני נוער בסיכון ברחבי הארץ ומכשירה מדריכים ומנחים בחינוך הלא-פורמלי.

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png