ביבליוגרפיה

יציאה לדרך – פרק 1

ספרים
אבני, חיים, ארגנטינה "הארץ היעודה", י"ל מאגנס/האוניברסיטה העברית, תשל"ג
אורון, יאיר, הבנאליות של האדישות, דביר, 1995
אורלן, חיים (עורך), הקונגרס הציוני הראשון, ההסתדרות הציונית העולמית, 1978
אילון, עמוס, הרצל, אפקים/עם עובד, 1979
אליאב, מרדכי, ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט, כתר, 1978
ביין, אלכס, תאודור הרצל, מ. ניומן בע"מ, תשכ"א
בריינין, ראובן, חיי הרצל, אסף, ניו יורק, 1919
גלעדי, דן, נאור, מרדכי, רוטשילד, כתר, 1982
גרוס, נחום, לא על הרוח לבדה, י"ל מאגנס/יד יצחק בן-צבי, תש"ס
הכט, ראובן, עורך ראשי, בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, מדינת היהודים, הספריה הציונית, תשל"ז
הרצל תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, א, מוסד ביאליק/הספרייה הציונית, 1997
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
וילסון, דרק, רוטשילד – העושר והעוצמה, דומינו, 1991
חרמוני, א', הרוטשילדים, א-ב, מפיץ הספר, תרצ"ו
לנדאו, יעקב מ', ארץ ישראל בימי עבדול חמיד, כרטא/מעריב, 1979
מרחביה, ח' (חן מלך), קולות קוראים לציון, מרכז זלמן שזר, תשי"א
פאוול, ארנסט, הרצל במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
פטאי, יוסף, הרצל, אמנות, תרצ"ו
קארפי, דניאל (עורך), הציונות, מאסף, תש"ל
קרק, רות (עורכת), גאולת הקרקע בארץ ישראל, יד יצחק בן-צבי, 1990
שוחט, ע' (ליקט), בארון אדמונד בנימין דה רוטשילד, משרד החינוך והתרבות/פיק"א (בלי תאריך)
שמעוני, יעקב, מדינות ערב, עם עובד, 1977
Naiditch, Isaac, Edmond de Rothschild, Zionist Organization of America, Washington D.C. 1945
Patai Josef, Star Over Jordan, Philosophical Library, New York 1946
קטלוג, צילומי ביתו של הברון מוריס דה הירש, Monographie du Palais (בית הספרים הלאומי, 1344v2*28X)

מאמרים בקבצים
אבינרי, שלמה, "מ'עניין היהודים' ל'מדינת היהודים' – דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית יהודית", מתוך: עניין היהודים – ספרי יומן, א, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997
אברהמי, ח', ביין, א', "ההוצאות של מדינת היהודים להרצל", מתוך: הציונות, מאסף, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, תש"ל
בן-אריה, יהושע, "הוויכוח על ההצעה לקנות את אדמות ארץ ישראל", מתוך: גאולת הקרקע בארץ ישראל, יד יצחק בן-צבי, 1990
גרוס, נחום, "תפיסתו הכלכלית של הרצל", מתוך: לא על הרוח לבדה, י"ל מאגנס/יצחק בן-צבי, תש"ס

במקום נדבות – עבודה ובנקאות – פרק 2

ספרים
אורלן, חיים (עורך), הקונגרס הציוני הראשון, ההסתדרות הציונית העולמית, 1978
אילון, עמוס, הרצל, אפקים/עם עובד, 1979
אליאב, מרדכי, ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט, כתר, 1978
ביין, אלכס, תאודור הרצל, מ. ניומן בע"מ, תשכ"א
בן-חורין, שלום, חמישים שנות ציונות, מכס בודנהיימר, ראובן מס, 1946
גולדשטיין, יוסי, [מנחם] אוסישקין – ביוגרפיה, א, י"ל מאגנס/האוניברסיטה העברית, 1999
גרוס, נחום, מתוך: בנקאי לאומה בהתחדשותה, מסדה, 1977
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, בפני עם ועולם, הוצאה מדינית, 1937
הרצל, תאודור, אגרות, ג, הספריה הציונית/הוצאת ניומן, תשי"ז
הרצל, תאודור, בפני עם ועולם, הספריה הציונית, תשכ"א
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, א-ב, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997, 2001
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
Herzl, Theodor, Briefe und Tagebucher, vierter band, Verlag Ullstein GmbH, 1990

מסמכים
בודנהיימר, מכס, פרוספקט והצעה להקמת בנק יהודי, 1898 (אצ"מ 15/21A)

עיתונים וכתבי עת
הרצל, תאודור (לא חתום), "די יודישע קולוניאלבנק", די וועלט, 19.11.1897
להיחלץ בזינוק אחד

להיחלץ בזינוק אחד – פרק 3

ספרים
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
בודנהיימר, חנה, ראשון הציונים, ראובן מס, תשי"א
בודנהיימר, חנה (עורכת), בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
ביין, אלכסנדר, תאודור הרצל – ספר תולדותיו, ב, מצפה תרצ"ד
בן-חורין, שלום, חמישים שנות ציונות, מכס בודנהיימר, ראובן מס, 1946
גולדשטיין, יוסי, [מנחם] אוסישקין – ביוגרפיה, א, מאגנס/האוניברסיטה העברית, 1999
גינצבורג, אשר, אגרות אחד העם, א, יבנה/מוריה, תרפ"ג
גינצבורג, אשר, כל כתבי אחד העם, דביר/הוצאה עברית, 1956
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצברג, אברהם, הרעיון הציוני, כתר, 1970
הרצל, תאודור, אגרות, ג, הספריה הציונית/הוצאת ניומן, תשי"ז
הרצל, תאודור, בפני עם ועולם, א, הספריה הציונית, תשכ"א
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997
ווייצמן, חיים, מסה ומעש, שוקן, תש"ט
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
זיפרשטיין, סטיבן, נביא חמקמק, עם עובד, 1998
ישראלי, דוד, הרייך הגרמני וארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 1974
לסקוב, שולמית, (עורכת), אחד העם, מכתבים, יד יצחק בן-צבי/אוניברסיטת תל אביב, 2000
מדזיני, משה, המדיניות הציונית: מראשיתה ועד מותו של הרצל (בלי מו"ל), תרצ"ד
סימון, אריה, הלר, יוסף, אחד העם, י"ל מאגנס, תשט"ז
סירקין, מרי, אבי, נחמן סירקין, הספריה הציונית, 1970
עגנון, שמואל יוסף, אסתרליין יקירתי, שוקן, 1983
סלושץ, נחום, כנסת הגדולה, או הקונגרס השני בבזל, תושיה, 1898
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
פרנקל, יונתן, נבואה ופוליטיקה, עם עובד, 1999
קורן, ענת, "מדיניות החוץ של הרצל במגעיו עם המעצמות", עבודה לצורך קבלת תואר שני, אוניברסיטת תל אביב, 1981 (ספריית אוניברסיטת תל אביב 933.612)
שווארץ, שלום, מנחם אוסישקין באגרותיו, ראובן מס, תש"י

ארכיונים
ארכיון אחד העם, בית הספרים הלאומי, המחלקה לכתבי יד (791 1306 *4 ARC)

מאתיים חמישים אלף ושמונה – פרק 4

ספרים
אילון, עמוס, הרצל, אפקים/עם עובד, 1979
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון – האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
אליאב, מרדכי, ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט, כתר, 1978
בודנהיימר, חנה הנריאטה (עורכת), בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
ביין, אלכסנדר, תאודור הרצל, מ. ניומן בע"מ, תשכ"א
בריינין, ראובן, חיי הרצל, ניו יורק, 1919
גולדשטיין, יוסף, בין ציונות מדינית לציונות מעשית, י"ל מאגנס/הספריה הציונית, תשנ"א
גרינץ, ישראל, לכסיקון לבנקאות ולסחר, הסתדרות הפקידים/המחלקה להשכלה ולחיזוק מקצועי, 1970
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, אגרות, ג, הספריה הציונית/הוצאת ניומן, תשי"ז
הרצל, תאודור, בפני עם ועולם, א, הספריה הציונית, תשכ"א
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
מדזיני, משה, המדיניות הציונית: מראשיתה ועד מותו של הרצל (בלי מו"ל), תרצ"ד
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997

מסמכים
בלקובסקי, צבי, שינוי בתקנון אוה"ה (בלי תאריך) (אצ"מ 1-460Z)
גוטהיל, ריצ'ארד, דיווח מארצות הברית, 28.3.1899 (אצ"מ 1 2Z)
הרצל, תאודור, ליעקובוס קאן, התכתבויות, 7.1899 (אצ"מ 121/121A)
לווה, ג'יימס, ליוסף אנקונימה, רוסיה, 29.5.1899 (אצ"מ)
שליט, לייב, התפטרות מכהונת נגיד, 17.7.1899 (אצ"מ 1 498Z)
תזכיר, תקנון ותשקיף אוה"ה, אנגלית, 15.11.1898 (אצ"מ 50 49L)
תזכיר, תקנון ותשקיף אוה"ה, אנגלית, 20.3.1899 (בל"ל; אצ"מ 82 50L)
תזכיר ותקנון אוה"ה, תרגום עברי ראשון (בית הספרים הלאומי 2124 v 33)
תשקיף אוה"ה, תרגום לעברית, מתוך עיתון המליץ ועוד, 20.3.1899 (אצ"מ 1 519S; 50 154L)
הסכם עם מייסדי אוה"ה על מתן ערבות אישית טרום-הקמה, 20.3.1899 (בל"ל)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, החלטה על פתיחת אוה"ה, 4.4.1899 (אצ"מ 50 6L)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, מכירת מניות, 2.5.1899 (אצ"מ 50 6L)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, הודעה על הקצאת מניות, 5.6.1899 (אצ"מ 50 6L)
מועצת המנהלים פרוטוקול, דיווח, הפצת מניות ברוסיה, 6.6.1899 (אצ"מ 50 6L)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, ענייני רישום, 29.6.1899 (אצ"מ 50 7L)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, ישיבה מיוחדת, 27-30.6.1899 (אצ"מ 50 7L)
שטר נאמנות, מניות היסוד, 6.7.1899 (בל"ל; אצ"מ 18 50L)
הוועד המפקח, נושאים שונים, 11.6.1899 (אצ"מ 50 1L)
פניות של גורמים ציוניים בעולם לרכוש מניות, 1899 (אצ"מ 50 148L)

עיתונים וכתבי עת
פנייה פומבית להמונים, הרצל, תאודור, די וועלט, 24.3.1899 (אצ"מ)

המשבר הגדול – פרק 5

ספרים
אילון, עמוס, הרצל, אפקים/עם עובד, 1979
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון – האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
בודנהיימר, חנה הנריאטה (עורכת), בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
ביין, אלכס (עורך), ספר (אריה לייב) מוצקין, ההנהלה הציונית/הקונגרס היהודי העולמי, תרצ"ט
ביין, אלכס, תאודור הרצל, מ. ניומן בע"מ, תשכ"א
בן-חורין, שלום, חמישים שנות ציונות, מכס בודנהיימר, ראובן מס, 1946
גולדשטיין, יוסף, בין ציונות מדינית לציונות מעשית, י"ל מאגנס/הספריה הציונית, תשנ"א
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, א-ב, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, נאומים ומאמרים, 1937
הרצל, תאודור, בפני עם ועולם, ב, הספריה הציונית, תשכ"א
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997
ווייצמן, חיים, אגרות, א, מוסד ביאליק, 1969
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
מדזיני, משה, תולדות הציונות: מראשיתה ועד מותו של הרצל (בלי מו"ל), תרצ"ד
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
Herzl, Theodor, Briefe und Tagebucher, vierter band, Verlag Ullstein GmbH, 1990

מסמכים
בודנהיימר, מכס, טיוטה לצ'רטר, בתוך: בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
בנטוויץ', הרברט, הפרזה בהוצאות אוה"ה, 11.10.1899 (אצ"מ 1 499 500Z)
בנטוויץ', הרברט, הנחיות פעולה לבנק, 2.11.1899 (אצ"מ 1 498L)
היימן, סמואל לאופולד (סאלי), הרצל, תאודור, דרישה להחזרת כספים, 26.1.1900, 23; 12.2.1900 (אצ"מ 1 498Z)
הרצל, תאודור, קוקש, עוזר, שינוי הסעיפים בתקנון, 21.1.1900; 11.4.1900 (אצ"מ 1 506Z)
לואיס, הארי, חוות דעת משפטית, 23.4.1900 (אצ"מ 1 499Z)
לווה, ג'יימס, למשרד הציוני המרכזי בווינה, הצנזורה ברוסיה, 15.9.1899 (אצ"מ 1 518Z)
לווה, ג'יימס, גביית מקדמה שנייה על רכישת המניות, 17.10.1899 (אצ"מ 1 518Z)
לווה, ג'יימס, למועצת המייסדים, שינוי הסעיפים בתקנון, 4.1.1900 (אצ"מ 1 506Z)
לווה, ג'יימס, לתאודור הרצל, דיווח ארגוני, 24.4.1900 (אצ"מ 1 503Z)
לווה, ג'יימס, למועצת המייסדים, הסבר על אי סדרים, 29.5.1900 (אצ"מ 1 503Z)
לוריא גרגורי, למועצת המייסדים, הצנזורה ברוסיה, 28.9.1899, 16 (אצ"מ 1Z 499)
מוזס, מוריץ, קובלנה על אי סדרים במשלוח מניות, 12.1899 (אצ"מ 1 251Z)
קאן, יעקובוס, לוריא, גרגורי, הרצל, תאודור, התפטרות קאן-לוריא, 16.3.1900, 13, 12, 8, 7, 4; 25.5.1900, 22, 16, 8, 7 (אצ"מ 510, 506, 500, 499, 1231Z; 121 121A, 24A)
רוזנבאום, היינריך, התפטרות ממועצת המנהלים, 29.5.1900 (אצ"מ 1 510Z)
רוזנבאום, שמעון, שינוי בתקנון אוה"ה, 25.10.1899 (אצ"מ 1 460Z)
שאואר, רודולף, התפטרות ממועצת המנהלים, 2.12.1899 (אצ"מ 1 503Z)
מועצת המייסדים, בחירת נציגים, 17.8.1999 (אצ"מ 50 1L)
האספה הכללית של בעלי המניות, מכירת מניות ושינוי בתקנון, 17.8.1999 (אצ"מ 50 7L)
אוה"ה, אל מועצת המייסדים, בקשת הלוואה לבניית בתים בירושלים, 18.10.1899 (אצ"מ 1 503Z)
הוועד הפועל המצומצם, ישיבה ראשונה, הקצאת מניות וקשיי מכירה, 27.10.1899 (אצ"מ 50 1L)
מועצת המנהלים, שינויים בתקנון, 11.1.1900 (אצ"מ 50 7L)
מועצת המייסדים, התחלת הפעילות העסקית, 23.2.1900, 13 (אצ"מ 1 506Z)
הוועד הפועל המצומצם, איסור ממשלתי בגליציה על רכישת מניות, 5.2.1900 (אצ"מ 50 1L)
אוה"ה, חוזר לתשלום יתרת החוב על רכישת מניות, 1900 (אצ"מ 1 506Z)
החוק האוסטרי, גיוס כספים עבור חברת מניות זרה (בלי תאריך) (אצ"מ 1 506Z)

עיתונים וכתבי עת
קאן, יעקובוס, מכתב התפטרות, ג'ואיש כרוניקל, 9.5.1900

מצב מדכדך – פרק 6

ספרים
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ב, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
סלושץ, נחום, הקונגרס הציוני הרביעי, תושיה, 1900

מסמכים
אוסישקין, מנחם, קבילות על אי סדרים, 29.3.1900; 4.4.1900; 22.10.1900 (אצ"מ 521, 1 500Z)
הרצל, תאודור, למועצת המייסדים, תלונות, 29.5.1900 (אצ"מ 1 503Z)
הרצל, תאודור, ליעקובוס קאן, הצעה לחזור לפעילות בבנק, 31.12.1900 (אצ"מ)
הרצל, תאודור, למועצת המייסדים והמנהלים, 23.1.1901 (אצ"מ 1 507Z)
וולפסון, דוד, דוח לאספה הכללית השנייה, 17.8.1900 (אצ"מ 1 520Z)
טמקין, ולדימיר (זאב), קבילה על אי קבלת מניות, 1.5.1900 (אצ"מ 1 499Z)
לווה, ג'יימס, דוח על פגישה עם נתנאל מאיר רוטשילד, 10.1.1901 (אצ"מ iii 109W)
לוריא, גרגורי, למועצת המייסדים, הצעה להשקעה בקופות אשראי וחיסכון, 20.12.190 (אצ"מ 1 500Z)
מחלקת המכס ברוסיה, גביית מס ממניות אוה"ה, 23.5.1900 (אצ"מ 50 144L)
תלונה על הוצאות גדולות בבנק, 28.9.1900 (אצ"מ 50 1L)
דוח סודי 21, "מועדוני המניות", ביטוח מפני מעילות, 26.10.1900 (אצ"מ iii 109W)
דוח סודי 23, המצב בבנק, 31.12.1900 (אצ"מ iii 109W)

אפ"ק נולד – פרק 7

ספרים
בודנהיימר, חנה הנריאטה (עורכת), בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
ביין, אלכס, עם הרצל ובעקבותיו, מסדה, תשי"ד
גולדשטיין, יוסי, [מנחם] אוסישקין – ביוגרפיה, א, י"ל מאגנס/האוניברסיטה העברית, 1999
גרוס, נחום, לא על הרוח לבדה, י"ל מאגנס/האוניברסיטה העברית, תש"ס
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, דמותו, פועלו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב-ג, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997, 2001
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
ווייצמן, חיים, אגרות, א, ביאליק, 1969
ליבונטין, זלמן דוד, לארץ אבותינו, ספר שני, א. איתן וס. שושני, תרפ"ה
מדזיני, משה, תולדות הציונות: מראשיתה ועד מותו של הרצל (בלי מו"ל), תרצ"ד
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
שילוני, צבי, הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית, יד יצחק בן-צבי, 1990
Herzl, Theodor, Briefe und Tagebucher, vierter band, Verlag Ullstein GmbH, 1990

מסמכים
ברנשטיין-כהן, יעקב, קבילה על חוסר סמכות לוועד הפועל הציוני, 3.3.1901 (אצ"מ 231, 1 500Z)
הרצל, תאודור, הגברת המאמצים להשלמת הגבייה על רכש מניות, 21.2.1901 (אצ"מ 1 507Z)
ליבונטין, זלמן דוד, תכנית אב לחשמלית בירושלים ויפו, 26.1.1901 (אצ"מ 1 500Z)
ליבונטין, זלמן דוד, למרדכי בן-הלל הכהן, מגעיו עם הרצל ואוה"ה, 31.3.1901, 16; 13.4.1901, 3; 31.7.1901, 25, 22; 12.9.1901; ינואר-פברואר 1902; 3.3.1902; 10.4.1902; יוני-יולי 1902; ספטמבר-אוקטובר 1902 (בית הספרים הלאומי, המחלקה לכתבי יד, תיקי מרדכי בן-הלל הכהן 4*1068ARC )
ליבונטין, זלמן דוד, סקירה על מצב אוה"ה, 29.4.1901, 19 (בל"ל 1901 J.C.T.)
ליבונטין, זלמן דוד, תכניות אב לירושלים ויפו, 22.1.1901 (אצ"מ 1 500Z)
ליבונטין, זלמן דוד, הסכמה לנהל את אפ"ק ביפו, 13.2.1901 (אצ"מ 1 500Z)
ליבונטין, זלמן דוד, דיווח על המצב בבנק, 10.6.1901 (בל"ל, דיווחים 1903-1901; אצ"מ 1 504Z)
ליבונטין, זלמן דוד, רוזנבאום, שמעון, לתאודור הרצל, הרעיון הכושל להקמת סינדיקט לרכישת מניות אוה"ה, 31.7.1901; 20.8.1901, 16, 1 (אצ"מ 51 32L)
ליבונטין, זלמן דוד, לתאודור הרצל, רעיונות בדבר תחילת הפעולות בארץ-ישראל, 6.11.1901; 6.12.1901 (אצ"מ 51 32L)
ליבונטין, זלמן דוד, לתאודור הרצל, מינויו למנהל אפ"ק בארץ-ישראל, 16.1.1902 (אצ"מ 1 504Z)
ליבונטין, זלמן דוד, תזכיר על תכניות אפ"ק, 27.3.1902 (בל"ל 1903-1901)
ליבונטין, זלמן דוד, הרצאות על תולדות אוה"ה ואפ"ק (בלי תאריך) (אצ"מ 34 96A)
צ'לנוב, יחיאל, דרישה לרוויזיה בבנק, 17.1.1901 (אצ"מ 1 500Z)
קצנלסון, ניסן, המלצה להקמת סניף של אוה"ה ברוסיה, 7.6.1901 (אצ"מ 1 252Z)
רוזנבאום, היינריך, פרישה ממועצת המנהלים, 13.11.1901 (אצ"מ 1 504Z)
רוזנבאום, שמעון, תלונה על ליקויים בבנק, 13.1.1901 (אצ"מ 50 1L)
הוועד הפועל המצומצם, פרוטוקול, התפטרות תאודור הרצל ועוזר קוקש ממועצת המנהלים, 19.2.1901 (אצ"מ 50 1L)
חבר נאמני אוה"ה ברוסיה, מחאות על החלטות אוה"ה, 26.3.1901 (אצ"מ 1 483Z)
דוח סודי 25, מכתבי התראה בדבר מועד התשלום האחרון של קוני מניות, 15.4.1901 (אצ"מ iii 109 W)
משא ומתן בדבר רכישת מניות של קומרצבנק, 24.6.1901, 7; 11.7.1901; 1.8.1901 (אצ"מ 1 252Z, 50L; בל"ל)
חבר נאמני אוה"ה ברוסיה, תביעה לרה-ארגון, 20.5.1901 (אצ"מ 1 500Z)
מועצת המייסדים, דיון בגיוס כסף להשלמת מכסת רכישת המניות, 9.10.1901 (אצ"מ 50 1L 50)
הוועד הפועל המצומצם, הקמת אפ"ק, 3.12.1901 (אצ"מ 50 1L)
סיכומי החלטות, פתיחת סניף של אוה"ה בארץ-ישראל, הרחבת פעילות ברוסיה וכו', 20.12.1901 (אצ"מ 24 16A)
מסחר ותעשייה בארץ-ישראל, תכנית פיתוח, 1901 (אצ"מ 50 165L)
הצעה להפעלת אוה"ה בארץ-ישראל וברוסיה, 15.1.1902 (אצ"מ 1 517Z)
הוועד הפועל המצומצם, מינוי זלמן דוד ליבונטין למנהל אפ"ק ביפו, 21.1.1902 (אצ"מ 50 1L)
ג'ואיש כרוניקל, איזראליט, הליכים משפטיים נגד העיתונים בגין דיווחים נגד פעילויות התנועה הציונית ואוה"ה, 4.9.1902-20.3.1902 (אצ"מ 50 1L; 526, 525, 524, 1 523Z)

עיתונים וכתבי עת
גרוס, נחום, "יזמה פרטית וציבורית בבניין הארץ על פי ז.ד. ליבונטין", רבעון לכלכלה, 116 (אפריל 1983)

אם אשכחך ירושלים – פרק 8

ספרים
אילון, עמוס, הרצל, אפקים/עם עובד, 1979
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
אליאב, מרדכי (עורך), ספר העלייה הראשונה, יד יצחק בן-צבי/משרד הביטחון ההוצאה לאור, 1981
בודנהיימר, חנה הנריאטה (עורכת), בראשית התנועה, קרית ספר, 1965
ביין, אלכס, תאודור הרצל, מ. ניומן בע"מ, תשכ"א
בן-חורין, שלום, חמישים שנות ציונות, מכס בודנהיימר, ראובן מס, 1946
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, פועלו, דמותו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, נאומים ומאמרים, 1937
הרצל, תאודור, אגרות, ג, הספריה הציונית/הוצאת ניומן, תשי"ז
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ב-ג מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1997, 2001
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ג, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 2001
ווייצמן, חיים אגרות, א, מוסד ביאליק, 1969
ויטל, דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד/הספריה הציונית, 1991
ישראלי, דוד, הרייך הגרמני וארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 1974
ליבונטין, זלמן דוד, לארץ אבותינו, ספר שני, א. איתן וס. שושני, תרפ"ה
פאוול, ארנסט, הרצל, במבוך הגלות, מחברות לספרות, 1997
פריזל, אביתר, המדיניות הציונית לאחר הצהרת בלפור, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, 1977
התנועה הציונית בארצות-הברית, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, 1970

מסמכים
בלקובסקי, צבי, קבילות מרוסיה על פעילויות מנהליות, 10.2.1903, 6 (אצ"מ 1 231Z)
הרצל, תאודור, לדוד וולפסון, חלוקת דוח הבנק לבעלי המניות, 15.10.1902 (אצ"מ 1 507Z)
הרצל, תאודור, לדוד וולפסון, כינוס מועצת המנהלים ללא הודעה מוקדמת, 20.12.1902 (אצ"מ 1 507Z)
הרצל, תאודור, לפעילים ברוסיה, האיסור למכור מניות אוה"ה, 22.5.1903 (אצ"מ 1 507Z)
הרצל, תאודור, לחברי הוועד הפועל בווינה, הדיפת התקפות עוזר קוקש, 26.7.1903 (אצ"מ 86 1AK)
וולפסון, דוד, לעוזר קוקש, הפצת דוחות לחברי מועצת המייסדים, 2.4.1903 (אצ"מ 98 4AK)
ליבונטין, זלמן דוד, תזכיר, 4.4.1902 (אצ"מ 1 512Z)
ליבונטין, זלמן דוד, תאודור הרצל, יעקובוס קאן, רכישת דויטשה פלשתינה בנק, 6.6.1902; 24.10.1902; 18.2.1904, 8, 6; 21.3.1904, 14; 9.3.1905(אצ"מ 1 504Z; 121 121A, 51 32L)
פרבשטיין, דוד, הצעה להשקעה בקו הרכבת לבגדד, 4.6.1903 (אצ"מ 1 237Z)
מועצת המייסדים, החזרת מכתבי האשראי שבידי הרצל, מינוי תאודור הירש למנכ"ל אוה"ה, 29.5.1902; 28.10.1902 (אצ"מ 50 1L)
מועצת המייסדים, מועצת המנהלים, דיון בתשלומי דיווידנדים, 27.8.1903 (אצ"מ 106, 50 1L)
מאזן הבנק, דוח של דוד וולפסון, 31.12.1902 (אצ"מ 112 3W)
מועצת המנהלים, אישור המאזן ל-1904, 26.2.1905 (אצ"מ 121 121A)

בלי הרצל – פרק 9

ספרים
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון – האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
בן-חורין, שלום, חמישים שנות ציונות, מכס בודנהיימר, ראובן מס, 1946
בלומנפלד, יהודה קורט, שאלת היהודים כחוויה, הספריה הציונית, תשכ"ג
יפה, לייב, ציון בבזל, הוצאה פרטית, תשכ"ה
ליכטהיים, ריכארד, תולדות הציונות בגרמניה, הספריה הציונית/הכשרת היישוב, 1951
מדזיני, משה, תולדות הציונות: מראשיתה ועד מותו של הרצל (בלי מו"ל), תרצ"ד
סירקין, מרי, אבי, נחמן סירקין, הספריה הציונית, 1970
רוזנטל, ימימה, פישר, לואיז (עורכות), חיים ווייצמן, אגרות ונאומים, מדינת ישראל, תשנ"ה

מסמכים
זנגוויל, ישראל, הפרשה הטריטוריאליסטית, המשפט, הפרישה, 24.7.1907, 2; 27.7.1907; 18.9.1907; 4.5.1908 (אצ"מ 176, 15 166A; AIII; 117W; 1 569S; 117W)
סירקין, נחמן, הירש, תאודור, וולפסון, דוד, סיוע להגירת יהודים מרוסיה, 23.11.1905; 15.12.1905 (אצ"מ ii 116W)
אספה כללית יוצאת מן הכלל והחלטות של בעלי מניות אוה"ה, 12.8.1905; 9.9.1908 (אצ"מ 10, 50 1 9L)
פרשת ראלף סטריקובסקי (אצ"מ 50-90L; 121-104A)
מועצת המייסדים ומועצת המנהלים, החלטה על הקמת סניף לאוה"ה בטורקיה (אלב"ק), 6.4.1906; 25.1.1908, 5 (אצ"מ 50-106L, 21, 121A)

עיתונים וכתבי עת
ג'ואיש כרוניקל, ג'ואיש וורלד, דיילי טלגרף, דיילי כרוניקל, העולם, פרשת ישראל זנגוויל,
14.8.1908-8.5.1907 (אצ"מ)

מלחמת קיום – פרק 10

ספרים
אליאב, מרדכי, דוד וולפסון – האיש וזמנו, אוניברסיטת תל אביב/הספריה הציונית, 1977
אליאב, מרדכי (עורך), במצור ובמצוק, יד יצחק בן-צבי, 1991
אפרתי, נתן, ממשבר לתקווה, יד יצחק בן-צבי, 1991
בלומנפלד, יהודה קורט, שאלת היהודים כחוויה, הספריה הציונית, תשכ"ג
גניחובסקי, דב, מסיבות החברה הגבוהה, כרטא, 1993
הדני, עבר, עם במלחמתו, יוסף שרברק (בלי תאריך)
הכהן, מרדכי בן-הלל, עולמי, מצפה, תרפ"ט
הכהן, מרדכי בן-הלל, מלחמת העמים (יומן), א-ב, יד יצחק בן-צבי, תשמ"א
הכט, ראובן (עורך ראשי), בתקוע השופר, הרצל, פועלו, דמותו, מולדת, 1999
הרצל, תאודור, אגרות, ג, הספריה הציונית/הוצאת ניומן, תשי"ז
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ג, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 1977
ווייצמן, חיים, מבחר אגרות ונאומים, ארכיון המדינה, תשנ"ה
טולקובסקי, שמואל, יומן ציוני מדיני, הספריה הציונית, תשמ"א
יערי-פולסקין, יעקב, חולמים ולוחמים, מ. מזרחי, 1964
ליבונטין, זלמן דוד, לארץ אבותינו, ספר שני, א. איתן וס. שושני, תרפ"ה
פרוינדליך, יהושע, יוגב, גדליה (עורכים), הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני פברואר -1919ינואר 1920, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, תשל"ה
פריזל, אביתר, המדיניות הציונית לאחר הצהרת בלפור, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, 1977
שפס, יוליוס ה', תאודור הרצל, מחברות לספרות/מולדת/זמורה ביתן, 2001

מסמכים
אוסישקין, מנחם, לדויד וולפסון, שאלות על מאזן 1902, 14.11.1903 (אצ"מ IV121 25A)
בלקובסקי, צבי, המלצה למכירת מניות ברוסיה, 21.2.1910 (אצ"מ III121 25A)
וולף (?) (פקיד באוה"ה), ליעקובוס קאן, פרשת פיטורי יהושע אייזנשטאט-ברזילי, 17.6.1910 (אצ"מ 121 134A)
ליבונטין, זלמן דוד, לאשר גינצברג, פרשת פיטורי יהושע אייזנשטאט-ברזילי, 10.6.1910; 23.9.1910 (בית הספרים הלאומי/ארכיון אחד העם 4*791/1306)
ליבונטין, זלמן דוד, למועצת המנהלים אוה"ה, מסגרת האשראי, 29.10.1913 (אצ"מ 121 251A)
מיטראני, שם טוב, ליעקובוס קאן, הקמת אלב"ק בטורקיה, 16.12.1908 (אצ"מ 121 2511A)
פלדשטיין, משה, לדוד וולפסון, חיסול חוב הוועד הפועל הציוני לאוה"ה, 14.9.1910 (אצ"מ II 119W)
קאן, יעקובוס, חוות דעת על מיזוג אוה"ה ואפ"ק, 26.4.1910 (אצ"מ 15 176A)
קאן, יעקובוס, תזכיר על העברת עסקי אוה"ה לאפ"ק, 10.11.1910 (אצ"מ 51 2965L)
קצנלסון, ניסן, הירש, תאודור, חילופי מסרים להצלת אפ"ק, 3.6.1916; 20.7.1916; 22.9.1916 (אצ"מ liv121 25A)
מועצת המנהלים, ליבונטין, זלמן דוד, חריגות באפ"ק, 26.8.1907; 16.9.1907, 11; 5.12.1907, 2 (אצ"מ I25, iii121 105A)
מועצת המנהלים, תרומה לסלילת מסילת הברזל דמשק-חיג'אז, 31.5.1908 (אצ"מ 121 21A)
מועצת המנהלים, בעיות בסניף אוה"ה בווייטצ'פל, 22.7.1909 (אצ"מ iv121 105A)
מועצת המנהלים, דרישת הקונגרס לצמצם בהדרגה את הפעילות באירופה לטובת ארץ-ישראל, 18.4.1910 (אצ"מ 50 11L)
מועצת המנהלים, תזכיר בדבר העברת עסקים מאוה"ה לאפ"ק, 14.11.1910 (אצ"מ 121 104 251A)
מועצת המנהלים, סיכום מענקים והוצאות שאינם עסקיים טהורים, 13.12.1909 (אצ"מ 121 251A)
מועצת המנהלים, אפ"ק, חילופי מסרים במלחמת העולם הראשונה, 31.7.1914; 30.8.1914, 18, 1; 10.9.1914, 8, 4 (אצ"מ 51 189L)
מועדון המניות בבודפשט, שינוי בעמדתו של עיתון יהודי חשוב, 3.9.1909 (אצ"מ 2 589Z)
תכנית ראשונה להקמת קרן פנסיה לעובדי אוה"ה ואפ"ק, 9.1909 (בל"ל)
בית חרושת למכונות ויציקה של האחים מנחם ולאון שטיין, פרשת ההתמוטטות, 1913 (אצ"מ ii 121W)
נציגי אוה"ה בגרמניה למשרד החוץ בברלין, פעילות למניעת סגירת אפ"ק, 5.11.1914 (אצ"מ 3 1338Z)
ועד מיוחד לסיוע ליהודי ארץ-ישראל, דיווח ממצרים, 3.2.1915 (אצ"מ I121 25A)
בעלי המניות, אספה כללית, סיוע לאפ"ק, 9.8.1916 (אצ"מ 50 11L)
מועצות מנהלים, ישיבות, 18.9.1919, 10; 7.10.1919 (אצ"מ 50 11L)

עיתונים וכתבי עת
זנגוויל, ישראל, הפרשה הטריטוריאליסטית, המשפט, הפרישה, 24.7.1907, 2; 27.7.1907; 18.9.1907; 4.5.1908 (אצ"מ 176, 15 166A; AIII; 117W; 1 569S; 117W)
סירקין, נחמן, הירש, תאודור, וולפסון, דוד, סיוע להגירת יהודים מרוסיה, 23.11.1905; 15.12.1905 (אצ"מ ii 116W)
אספה כללית יוצאת מן הכלל והחלטות של בעלי מניות אוה"ה, 12.8.1905; 9.9.1908 (אצ"מ 10, 50 1 9L)
פרשת ראלף סטריקובסקי (אצ"מ 50-90L; 121-104A)
מועצת המייסדים ומועצת המנהלים, החלטה על הקמת סניף לאוה"ה בטורקיה (אלב"ק), 6.4.1906; 25.1.1908, 5 (אצ"מ 50-106L, 21, 121A)

המפנה – פרק 11

ספרים
אוליצור, אברהם, ההון הלאומי ובניין הארץ, 1937-1918, הלשכה הראשית של קרן היסוד, 1939

בונה, א', ארץ ישראל – הארץ והכלכלה, דביר, תרצ"ח
בלומנפלד, יהודה קורט, שאלת היהודים כחוויה, הספריה הציונית, תשכ"ג
בורשטיין, איתן, גרוס, נחום, הבנקים הקורוספונדנטים של אפ"ק 1902-1927, לא פורסם (בל"ל)
גניחובסקי, דב, מסיבות החברה הגבוהה, כרטא, 1993
גרוס, נחום, המשק היהודי בארץ ישראל, הוצאת המחבר, תרצ"ז
הלוי, נדב, מתוך: בנקאי לאומה בהתחדשותה, מסדה, 1977
לבסקי, חגית, יסודות התקציב למפעל הציוני: ועד הצירים 1921-1918, יד יצחק בן-צבי, תשמ"א
ליבונטין, זלמן דוד, לארץ אבותינו, חלק ד (כתב יד גנוז, בידי נכדתו, עדנה זק) (בלי תאריך)
נאור, מרדכי, מהרצל עד בן-גוריון, משרד הביטחון/ההוצאה לאור, 1996
עילם, יגאל, הסוכנות היהודית שנים ראשונות, הספריה הציונית, תש"ן
פוגרבינסקי, יוחנן (עורך), ספר גאולה, חברת גאולה, תשט"ז
פריזל, אביתר, המדיניות הציונית לאחר הצהרת בלפור, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, 1977
צחור, זאב (עורך), העלייה השנייה, אישים, יד יצחק בן-צבי, 2000
רופין, ארתור, פרקי חיי, א-ג, עם עובד, 1968
שאלתיאל, אלי, פנחס רוטנברג, א-ב, עם עובד, 1990
קובץ לכבוד זלמן דוד הכהן ליבונטין עם פרישתו, תרומה לכהן, פקידי אפ"ק, תרפ"ו

מסמכים
אבנר, מרכוס, אלקלעי, אלברט, גוטסמן, הרמן, וונגרובסקי, נחום, ניסנבוים, מיכאל, סוסקין, זאב, פומרנץ, סמואל, פרלמן, מרים, רוזנברג, דוד, שוורץ, מ', דורון, אלכסנדר – תביעות לפדיון מניות, 25.4.1947, 21; 23.7.1947; 25.12.1947; 15.9.1948; 27.1.1949; 9.2.1949; 17.5.1949; 4.11.1949; 5.3.1950 (בל"ל)

איסטוריק, ליאו, לגאורג הלפרן, תכנית לפתרון מצוקת אוה"ה, 21.7.1933, 7 (אצ"מ 55 35A)
בירנבוים, שלמה אליהו, להנהלת אוה"ה, אי תשלום דיווידנד על מניות, נובמבר 1932, (אצ"מ 55 321A)
ברוידא, אליעזר, דין וחשבון היו"ר, אספה כללית של אוה"ה, 21.1.1937 (אצ"מ 50 12L)
הופיין, אליעזר זיגמונד, חוזר לסניפי אפ"ק לשינוי קורוספונדנטים, 20.12.1922, 7; 9.12.1924 (בל"ל)
הופיין, אליעזר זיגמונד, הנחיות לאליהו ליבונטין, כמפרק עסקי אוה"ה בלונדון, 24.1.1934 (בל"ל, תיק מכתבים 4, 1935-1934)
הלפרן, גאורג, הופיין, אליעזר זיגמונד, קאן, ג'וזף, מוצקין, אריה, הקמת "קרן ערבות" לאוה"ה, 31.8.1932, 26; 23.9.1932 (אצ"מ 51 627L)
הלפרן, גאורג, הופיין, אליעזר זיגמונד, ואח', יחסי אוה"ה ואפ"ב, ש14.1.1933; 24.2.1933; 1.3.1933 (אצ"מ 55 42A)
לוקר, ברל, קפלן, אליעזר, דרויאנוב, אלתר, הסכם אוה"ה-אפ"ב, 23.1.1934, 2 (אצ"מ 25 146S, 4 3429S)
ליבונטין, דוד זלמן, פרישה מניהול אפ"ק, 12.1924 (אצ"מ 34 6A)
ליבונטין, דוד זלמן, הרצאה, 12.1932; 1.1933 (אצ"מ 34 19A)
ליבונטין, אליהו, למנחם אוסישקין, יצחק לייב גולדברג, אליעזר זיגמונד הופיין, הנהלה ראשית של אפ"ב, דין וחשבון מלונדון על פירוק עסקי אוה"ה, 9.2.1934; 23.4.1934; 29.5.1934 (דב ליבונטין)
ליבונטין, דוד זלמן, האשמות על המתרחש באוה"ה ובאפ"ק/אפ"ב, 30.12.1934 ועדת בירור, מסקנות, 17.4.1934; 30.12.1934; 16.4.1935; 9.12.1935, 2 (בל"ל, תיק מכתבים 4, 1935-1934)
מוצקין, אריה, עניין שימוש חשוד של בכירים בכספי אוה"ה, לפי דין-וחשבון של זלמן דוד ליבונטין, 26.12.1932 (אצ"מ 34 6A)
קוסטא, סימון, מחאה על החזקת פקדונות אפ"ב בריבית נמוכה, 24.11.1932 (אצ"מ 55 321A)
קוסטא, סימון, הודעה ללקוחות אוה"ה על הסכם עם אפ"ב, 29.12.1933 (בל"ל)
קפלן, אליעזר, אל חברי הנהלת הסוכנות היהודית, מצב אפ"ב ואוה"ה, 10.4.1936 (אצ"מ 55 32S)
רופאייזן, יוסף, דין-וחשבון על ראורגניזציה אוה"ה-אפ"ב, 10.4.1934 (בל"ל 1934-1932)
גורם ציוני ברוסיה אל אוה"ה, הפעילות נגד הציונות ואוה"ה, 19.10.1910 (אצ"מ ivv121 25A)
הסכם על הקמת חברת החשמל, 6.3.1922 (אצ"מ 4 2288Z)
מועצת המנהלים, אוה"ה, פרוטוקול, העברת עסקי אוה"ה לאפ"ב, 25.5.1933; 12.8.1933; 5.12.1933 (אצ"מ 50 12L)
ועדת משנה שמונתה על-ידי ועדת הבנקים לחיזוק מעמד אפ"ב, 5.6.1933 (בל"ל, תיק מכתבים 10, 1946-1913)
מועצת המנהלים, אפ"ב, פרוטוקול, הסכם עם אוה"ה, 17.12.1933, 5; 20.4.1934 (בל"ל, תיק פרוטוקולים, 1934-1932)
מועצת המנהלים, אפ"ב, פרוטוקול, עסקי אוה"ה בלונדון, 7.1.1934 (בל"ל, תיק פרוטוקולים, 1934-1932)
דוח מועצת המנהלים לשנת 1933, 24.12.1933, דיווח לקונגרס הציוני ה-19, 1935 (אצ"מ)
מועצת המנהלים אפ"ב, פרוטוקולים, פרשת חברת ארץ-ישראלית סיליקט, 21.2.1938 (בל"ל, תיק פרוטוקולים, 1934-1932)
תמונת מצב, חשבונות עו"ש באוה"ה עם חיסול פעילויותיו, 31.10.1934 (בל"ל, תיק מכתבים, 1934)
רשימת נכסים שהועברו על-ידי אוה"ה לאפ"ב, 31.10.1934 (בל"ל, תיק מכתבים, 1934)
אוה"ה, הלוואותיו של ליבונטין, דוד זלמן, פרוטוקולים (בל"ל, תיק מכתבים 4, 1935-1934)
ועדה משותפת למועצת המייסדים, ועדת הבנקים והנהלת אפ"ב, על סיום תפקידה של ועדת הבנקים, 11.1.1940 (בל"ל)
חברת סיליקט ארץ-ישראלית בערבון מוגבל, 1941-1918 (בל"ל, חוזים והתכתבויות)

מאמרים בקבצים
בן-ארצי, יוסף, "זלמן דוד ליבונטין", מתוך: העלייה השניה אישים, יד יצחק בן-צבי, 2000
נאור, מרדכי, "משבר הבנקים – 1935", מתוך: מהרצל עד בן-גוריון, משרד הביטחון/ההוצאה לאור, 1996
Razily, H., The Jewish Colonial Trust Dilemma, London, 1928

עיתונים וכתבי עת
גרוס, נחום, "יזמה פרטית וציבורית בבניין הארץ על פי ז.ד. ליבונטין", רבעון לכלכלה, 116 (אפריל 1983)
שלוס, יוסטוס, "גורלו של אוצר התישבות היהודים", הארץ, 30.12.1935
"The Jewish Colonial Trust", Jewish Chronical, 5.1.1934
"עניין הבנקים, הוועד הפועל הציוני", הארץ, 5.4.1935

חוסר שקט – פרק 12

ספרים
בלומנפלד, יהודה קורט, שאלת היהודים כחוויה, הספריה הציונית, תשכ"ג
הרצל, תאודור, עניין היהודים – ספרי יומן, ג, מוסד ביאליק/הספריה הציונית, 2001
ווייצמן, חיים, מסה ומעש, שוקן, תש"ט
פריזל, אביתר, המדיניות הציונית לאחר הצהרת בלפור, אוניברסיטת תל אביב/הקיבוץ המאוחד, 1977
שאלתיאל, אלי, פנחס רוטנברג, א-ב, עם עובד, 1990

מסמכים
אוסישקין, מנחם, אפ"ב ואחרים, מינוי מחזיקי מניות יסוד חדשים, 30.4.1937; 26.5.1937, 20; 22.6.1937, 21, 10, 9, 4, 3, 2; 2.5.1939; 31.7.1940; 27.8.1940 (אצ"מ 1914, 5 219S, ה 53 178S)

איסטוריק, לאו, לאליעזר ברוידא, חילוקי דעות בדבר האספה הכללית ב-21-28.1.1937; 12.2.1937 (אצ"מ ד53 178S)
בודנהיימר, מקס, הצעה לבטל את ועדת הבנקים, 2.5.1939 (א"ז פ 64/2/59)
גרינבוים, יצחק, לחברי מועצת המייסדים/ועדת המשנה, פירוק ועדת המשנה, 26.11.1940 (אוה"ה)
הופיין, אליעזר זיגמונד, הודעה בדבר איתור ספרי הרישום של בעלי המניות באוה"ה, 31.8.1941 (אצ"מ ח51 178S)
הורביץ, אריה לייב הלוי, תביעות מרכז יהודי רוסיה מההסתדרות הציונית, אפ"ק, אפ"ב ואוה"ה, מעורבים – מוצקין, אריה לייב, ניר-רפאלקס, נחום, הרצפלד, אברהם, סנטור, דוד ורנר, גרונימן, סמי, איינשטיין, אלברט, ברט, אהרון, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, גרינבוים, יצחק, סוקולוב, נחום, גרנובסקי-גרנות, אליהו, סופרסקי, יהושע, סירקיס, דניאל, קוק, אברהם יצחק הכהן, 10.2.1939-10.6.1919 (אצ"מ 289, 288, 9 284L, 14 32L, ב 53 176S; בל"ל, תיק מכתבים, 1937-1920)
לחובסקי, אליהו, לבן-יהודה, חנן, סקירה היסטורית, 19.1.1993 (אצ"מ)
שטר הנאמנות של מחזיקי מאת מניות המייסדים, 6.7.1899 (בל"ל)
נשיאות הוועד הפועל הציוני, ואח', עתיד הזיקה הציונית לבנקים, 10.4.1934
ועדת הבנקים, פרוטוקול, ענייני אוה"ה, 20.4.1934; 27.7.1934; 15.4.1935, 10; 21-28.11.1935 (בל"ל, 1935-1932; אצ"מ ה 177, ז א 53 176S)
ועדת הבנקים, דין-וחשבון על ראורגניזציה אוה"ה-אפ"ב, 4.1934 (בל"ל, תיק מכתבים 1939-1934)
ועדת הבנקים, פרוטוקול, דיון בקניית מניות אוה"ה על ידי עדה, פרננד, זיו, ישראל, 21.1.1935; 15.4.35, 10 (בל"ל, 1935-1932; אצ"מ א 53 176S)
ועדת הבנקים, פרוטוקול, הסכם עם אוה"ה, 10.4.1935, 27.7.1935 (בל"ל, תיק פרוטוקולים 2, 1935-1932)
ועדת הבנקים, הודעה על השלמת מכסת מליאת מועצת המייסדים, פרוטוקול, 29.4.1938 (אצ"מ 46 367S)
ועדת הבנקים, מעמד מועצת המייסדים, 20.5.1938 (אוה"ה)
אפ"ק, רשימת נכסים ראלית של אוה"ה, 31.10.1934 (בל"ל, תיק מכתבים 1939-1934)
פרוטוקול, הסכם לרכישת מניותיו של פרננד עדה, 10.1.1935 (בל"ל, תיק מכתבים 1935-1918)
הוועד הפועל הציוני, הנהלת ההסתדרות הציונית, ועדת הבנקים, פרוטוקול, הסכם עם אוה"ה, 10.4.1935, 2 (בל"ל, 1935-1932; אצ"מ ב 176, א 53 176S)
מועצת המנהלים, אפ"ב, פרוטוקול, חוב אוה"ה, 3.7.1935; 6.8.1935 (בל"ל, תיק פרוטוקולים, 1943-1932)
רווחי אוצר התיישבות היהודים, 30.6.1936 (אצ"מ [2] 53 178S)
ועדת הבנקים, פרוטוקול, 11.1.1937 (אצ"מ ד 53 178S)
אספה כללית, אוה"ה, סיכום שנת מאזן, 21.1.1937
אספה כללית, אוה"ה, הודעה על שינוי שם לעברית, 18.8.1937
ישיבת מועצת המייסדים של אוה"ה, פרוטוקול, 15.5.1939 (אוה"ה)
חילופי מכתבים בעניין ועדת התשעה, גרינבוים, יצחק, קפלן, אליעזר, ברט, אהרון, 15.5.1939; 29.9.1940; 27.11.1940, 4, 1 (אצ"מ 51 1252L; 10 1826A; ח 53 187S; 46 367S)
הנהלת אנגלו פלשתינה בנק, עריכת שינויים וקבלת המלצות ועדת התשעה, 4.11.1940 (אוה"ה)
ועדת התשעה, הסדרת היחסים בין אוה"ה לאפ"ב, 11.1.1940; 22.2.1940; 2.7.1940 (אוה"ה, פרוטוקולים)
כללים להסדרת היחסים בין אוה"ה לאפ"ב, מסמך ארתור רופין, 19.11.1940 (בל"ל; אצ"מ 107 826L)
מועצת אוה"ה, פרוטוקול, סיכום הסדרת היחסים בין אוה"ה לאפ"ב, 19.11.1940 (אצ"מ 60 38S; אוה"ה)
אוה"ה, אספה כללית, 21.8.1939 (אצ"מ 51 1303L)
מועצת המייסדים, שחזור המניות, 21.7.1950 (אוה"ה, פרוטוקולים, 1955-1939)
מחלקת הארגון, ההסתדרות הציונית, קבילה על אי בחירת יורשים למחזיקי מניות המייסדים (אצ"מ 55 32S)

מאמרים
בן-ארצי, יוסי, "זלמן דוד ליבונטין", בתוך: העלייה השניה, אישים, יד יצחק בן-צבי, 2000

עיתונים וכתבי עת
גרוס, נחום, "יזמה פרטית וציבורית בבניין הארץ על פי ז.ד. ליבונטין", רבעון לכלכלה, 116 (אפריל 1983)
שלוס, יוסטוס, "גורלו של אוצר התישבות היהודים", הארץ, 30.12.1935
"The Jewish Colonial Trust", Jewish Chronical, 5.1.1934
"עניין הבנקים, הוועד הפועל הציוני", הארץ, 5.4.1935

מאבקים – פרק 13

ספרים
בנטוויץ', נורמן, קיש, מיכאל, בריגדיר קיש חייל וציוני, מערכות, 1978
כץ, יוסי, רכוש שנשכח, יד ושם, תש"ס
Gitlin, Marcia, The Story of S.A. Zionism, The Vision Amazing

מסמכים
אבן, אפרים, לרננה גוטמן, ביקורת באוה"ה, 17.2.1985 (המשרד לביקורת 60020/2)
אבן, אפרים, רימלט, אלימלך, לחובסקי, אליהו, דרובלס, מתתיהו, צברגבאום, א', ג'ניפר, ג'יינס, הקשרים בין ההסתדרות הציונית, ובין אוה"ה ובין בל"ל, 19.11.1985; 29.12.1985; 20.1.1987; 22.3.1989; 2.8.1989 (אצ"מ 507 67S; אוה"ה)
גוטמן, רננה, לאריה דולצין, ביטול ההרכב הזהה של מועצת המנהלים באוה"ה ובל"ל, 12.5.1986 (המשרד לביקורת 61023)
גוטמן, רננה, ביקורת באוה"ה, דצמבר 1986, מכתב לוואי, 7.1.1987 (המשרד לביקורת 61023)
גרינבוים, יצחק, שאלון לחברי מועצת המנהלים, העברת אוה"ה ואפ"ב מבריטניה לישראל, 23.12.1949 (ג"ה ג 5618 4)
דולצין, אריה, היימן, מיכאל, לורברבוים, יהושע, לחובסקי, אליהו, מאירי, מאיר בן ציון, עציוני, משה, פינקוס, אריה, פרידברג, אשר, פרץ, יצחק, צברגבאום, א, קלמנטינובסקי, צבי, רימלט, אלימלך, שר, זאב, התכתבות והליכים משפטיים בעניין עריכת ביקורת של ההסתדרות הציונית העולמית באוה"ה, 10.11.81-10.6.1963 (המשרד לביקורת 60020; אוה"ה, שונים, 1991-1987)
דורון, אלכסנדר, קפלן, אליעזר, בר-יוסף, ישראל, רישום אוה"ה כחברה ישראלית, 28.12.1952; 15.2.1953; 2.3.1953 (ג"ה ג 5618 4)
הופיין, אליעזר, תכנית העברת משרדי אוה"ה ואפ"ב מבריטניה לישראל, 22.11.1949; 12.7.1950; 19.4.1951 (ג"ה ג 5618 4)
נתן, אלברט סלומון, עיזבון לאוה"ה, ישיבות מועצת המנהלים, פסקי דין, חוות דעת משפטיות, התכתבויות – אוה"ה, בל"ל, קרן היסוד, קרן קימת לישראל, ישיבות הוועד הפועל הציוני, הפדרציה הציונית של דרום אפריקה, המחאות העיזבון, השקעות הכסף, התכתבויות הסוכנות היהודית/המחלקה לכספים עם הנאמן בדרום אפריקה, זיכרון דברים עם יק"א 19.7.1994-28.8.1924 (אצ"מ 853, 62 244S; 327, 53 325S; 5 50414KKL; הסוכנות היהודית המחלקה לכספים – שני תיקים: 0090.00/009.00; אוה"ה)
קלמנטינובסקי, צבי, גוטמן, רננה, קמחי, חיים, כהן, מנחם, מימון, משה, יפת, ארנסט, לוטי, קתרין, הביקורת באוה"ה, 15.3.1981; 29.6.1986; 21.8.1986; 24.8.1986; 21.9.1986; 15.10.1986; 9.11.1986 (המשרד לביקורת 60020/2)
רוט, רולנד, פרקליט ירושלמי, תביעה לבית הדין הציוני העליון בירושלים, מעמדו הציוני של בל"ל, 1987-1982 (תיקי רוט 60020; אצ"מ 44 67 507S; אוה"ה)
רום, א', לשכת היועץ המשפטי/הסוכנות היהודית, לאריה דולצין ועקיבא לוינסקי, אוה"ה – מועצת המייסדים, 26.7.1984 (המשרד לביקורת 60020/2)
שר, זאב, אוה"ה, היסטוריה של אוה"ה, מועצת המנהלים, פרוטוקול, 29.7.1984 (אוה"ה)
אוה"ה, מועצת המייסדים, נושאים שונים, פרוטוקולים, 15.5.1939; 19.11.1940; 13.1.1941; 14.6.1941, 26; 25.5.1942; 25.11.1942; 10.1.1943; 1.6.1943; 21.7.1943, 6; 9.11.1945; 11.11.1946; 23.4.1947; 14.4.1948, 13; 19.7.1948, 18, 16, 13; 25.5.1949, 18; 22.11.1949; 15.12.1949; 17.3.1950; 21.7.1950, 11; 19.1.1951; 3.8.1951; 2.10.1952; 3.12.1953; 9.4.1954, 1; 14.7.1954; 5.8.1954; 17.10.1954; 24.3.1955; 14.4.1955; 2.6.1955 (אוה"ה)
אוה"ה-ג'ואיש קולוניאל טראסט, מניות נעדרי בעלים, אספה שנתית, 29.12.1954; מועצת המייסדים, 19.9.1955; אספה שנתית, 28.12.1955; מועצת המייסדים, 2.2.1956; 22.3.1956; 4.11.1956; אספה שנתית, 27.12.1956; מועצת המייסדים, 15.7.1957; אספה שנתית, 1.8.1957; מועצת המייסדים, 14.11.1957; 14.3.1958; אספה שנתית, 30.11.1958; אספה שנתית, 30.9.1959; אספה כללית, 29.9.1960; אספה כללית, 13.7.1961; אספה כללית, 21.1.1962; מועצת המנהלים, 29.4.1979; מועצת המייסדים, טיוטת פרוטוקול, 24.7.1979 (אצ"מ 50 12L, 67 508 507S; מבקר ההסתדרות הציונית 60020; אוה"ה)
מועצת המנהלים של אוה"ה, מניות נעדרי בעלים, 20.9.1955
מועצת המנהלים, פרוטוקול, אישור ההסכם בין שתי החברות, 20.9.1955 (אוה"ה)
הסכם החברה הבריטית והישראלית, 29.9.1955 (אוה"ה)
פנייה למחזיקי המניות, 30.9.1955 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, פרוטוקול, אישור הפחתת הון, 13.12.1955 (אוה"ה)
אוה"ה, מועצת המנהלים, תמצית פרוטוקולים, דיווח על פשרה בעניין הביקורת באוה"ה, 28.2.1982; 30.3.1982; 17.7.1983 (אוה"ה)
אוה"ה, מועצת המנהלים, תמצית פרוטוקול, הביקורת באוה"ה, 16.9.1984 (אוה"ה)
המשרד לביקורת של ההסתדרות הציונית העולמית, דין-וחשבון לקונגרס הציוני הכ"ה, 12.1961-12.1960 (אצ"מ)
ילקוט הפרסומים, הודעה על הקמת חברה ישראלית בשם אוצר התיישבות היהודים, מס' 287, 16.4.1953
שטר נאמנות, אוה"ה – חברת יק"ט לנאמנות, 29.12.1960
מסמכי רשם החברות הבריטי, הפחתת מניות, 3.11.1955; 5.5.1980 (רשם החברות, וויילס, בריטניה)

חשבון נפש – פרק 14

מסמכים
בייסקי, משה, ואח', ועדת חקירה לעניין ויסות מניות הבנקים, אפריל 1986
דולצין, אריה, שכרו ופיצוייו של ארנסט, יפת, פרוטוקול, הנהלת ההסתדרות הציונית (אצ"מ מכל 88 17S)
דולצין, אריה, לאפרים אבן, המוסדות הציוניים הנבחרים יקבעו את השליטה בבל"ל, 4.10.1987 (אצ"מ 67 508S)
דולצין, אריה, מינוי אליהו לחובסקי וזאב שר לוועדה בענייני בל"ל ואוה"ה, הצעות לחובסקי ושר, 30.11.1986, 11; 14.12.1986 (אוה"ה; אצ"מ 67 507S)
דולצין, אריה, הגדרת סמכויות מועצת המייסדים של אוה"ה והיחסים עם בל"ל, 12.1.1987 (אוה"ה)
הכט, ראובן, לאריה דולצין, היחס אל ארנסט יפת, 6.11.1986; 6.12.1986 (ארכיון רולנד רוט 51; אצ"מ 88 17S)
זמיר, יצחק, ליצחק טוניק, דוח מבקר המדינה, בעניין משבר מניות הבנקים, 2.1.1984 (ארכיון הכנסת 12760)
טוניק, יצחק, דוח מבקר המדינה, משבר אוקטובר 1983, 12.1994
יפת, ארנסט, דולצין, אריה, לחובסקי, אליהו, הקמת חברה חדשה באיי קיימן, 27.12.1983, 23 (אוה"ה)
יפת, ארנסט, דולצין, אריה, דרישה מיפת לפרוש ממועצת המנהלים באוה"ה, 9.11.1986; 12.12.1986 (אצ"מ 67 507S)
לוין, דב, ואח', בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים, ויסות מניות הבנקים, ערעורים פליליים מס' 3737/94, 2929, 2922, 2912, 2910, 28.2.1896
לוינסקי, עקיבא, לאריה דולצין, הצעות לצעדים בעקבות משבר מניות הבנקים, 13.5.1986 (המשרד לביקורת 60020/2)
ליבאי, דוד, למאיר שמגר, מינוי ועדת חקירה, 7.1.1985 (הכנסת, תיקי הוועדה לענייני ביקורת המדינה 12760)
נאור, מרים, שופטת, פסק דין, ויסות מניות הבנקים, תיק פלילי 524/90
רימלט, אלימלך, מכתב ההתפטרות מכהונת יושב-ראש מועצת המייסדים, 11.6.1986 (אוה"ה 77.77)
רמון, חיים, תקציר דוח ועדת בייסקי, אל שרי ממשלת ישראל, 7.7.1986 (הכנסת, תיקי הוועדה לענייני ביקורת המדינה 12755)
אוה"ה, מועצת המייסדים, תמצית פרוטוקולים, ויסות המניות, 21.4.1985-8.5.1973 (המשרד לביקורת 61023)
אוה"ה, ישיבת מועצת המנהלים, דיווח על ויסות המניות, פרוטוקול, 11.6.1981 (אוה"ה)
החברה לאחזקות פיתוח של אוה"ה, ויסות מניות הבנקים, תזכיר ופרוטוקולים של מועצת המנהלים, 8.2.1981; 8.3.1981; 17.5.1981; 13.12.1981; 18.4.1982; 27.6.1982; 17.7.1983; 16.10.1983, 9, 8 (אוה"ה)
דין וחשבון על מניות הבנקים – משבר אוקטובר 1983, מבקר המדינה, דצמבר 1984
מכירת מניות הבנקים שבהסדר, מבקר המדינה, 1993
הכנסת, הצעות לסדר היום, עמלות הבנקים, פרוטוקול, 14.12.1983 (ארכיון הכנסת)
הכנסת, הוועדה לענייני ביקורת המדינה, פניית היועץ המשפטי לממשלה בעקבות דוח ועדת בייסקי, 17.2.1986 (ארכיון הכנסת 12755)
הכנסת, דיון בדוח ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים, פרוטוקול, 2.6.1986 (ארכיון הכנסת)
הכנסת, דיון בפיצויים למנהל בנק לאומי הפורש, פרוטוקול, 2.7.1986 (ארכיון הכנסת)
הכנסת, משכורת ותנאי פרישה בבנק לאומי, פרוטוקול, 7.1.1987 (ארכיון הכנסת)
אוה"ה, אספה כללית רגילה נדחית, אישור הצעות למערכת היחסים אוה"ה-בל"ל, 9.11.1986 (אצ"מ 67 507S)
נשיאות הוועד הפועל הציוני, פרוטוקולים, הוועדה לבדיקת אוה"ה, 12.2.1985; 14.1.1987; 3.2.1987; 15.6.1987; 7.7.1987 (מקור פרטי)
הצעה להגדרת סמכויות מועצת המייסדים של אוה"ה ויחסיו עם בל"ל, 12.1.1987
מועצת המנהלים, החברה לאחזקות ופיתוח של אוה"ה, 21.9.1975; 29.2.1976; 13.6.1976; 8.2.1981; 17.5.1981; 13.12.1981 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, בל"ל בטוחות, פרוטוקולים, 16.10.1983; 29.1.1984; 7.3.1999 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, החברה לאחזקות ופיתוח, פרוטוקול, הקמת חברה חדשה באיי קיימן, 20.12.1983 (אוה"ה)
מועצת המייסדים של אוה"ה, פרוטוקול, דיון ביחסי אוה"ה-בל"ל, 6.11.1986 (אצ"מ 67 507S)
מועצת המייסדים, דיון בפסק דינו של ארנסט יפת, פרוטוקול, 10.7.1991; 27.8.1991 (אוה"ה)

עיתונים וכתבי עת
אלון, גדעון, "אדרוש לבדוק את כל החוזים", ריאיון עם אריה דולצין, הארץ, 9.1.1987
אלון, גדעון, "החברה האם של בל"ל", סדרה, הארץ, 13.1.1987
אלון, גדעון, "הלוחצים בע"מ", הארץ, 12.2.1987
ארידור, עדנה, "דולצין: לא יכולתי לדעת", הארץ, 14.1.1987
ארליך, שמשון, "הזנב המכשכש בכלב, על המועצה של אוה"ה", הארץ, 8.6.1922
בנדר, אריה,"המהפכה הציונית אוכלת את אבותיה", מעריב, 11.12.1987
ברק, בני, "דולצין: בשבוע הבא אציג דירקטוריון חדש", ידיעות אחרונות, 14.1.1987
ברק, בני, "יש לנו אמון באיש – סינגר דולצ'ין על מינוי ד"ר מאיר חת", ידיעות אחרונות, 25.1.1987
גילת, מרדכי, "כך ניסה היועץ חריש לסגור את תיק הבנקאים", ידיעות אחרונות, 11.5.2000
גילת, צבי, "שמן זית זך", חדשות, 16.1.1987
גן-שיר, אבי, "השליטה בבל"ל", סדרת כתבות, החודש במשק, 162/3, 166/7, 168/9, 174/5 (נובמבר 1982) (מרס 1983) (מאי 1983) (פברואר 1984)
זרחיה, צבי, "חברי ועדת החוקה תקפו פסיקת בית המשפט", הארץ, 7.8.1991
טל, ירח, "דולצין אפילו לא ענה לי", ריאיון עם אלימלך רימלט, הארץ, 7.1.1987
יחזקאלי, צדוק, "בייסקי הפך אותי למצורע", ריאיון עם ארנסט יפת, ידיעות אחרונות, 12.7.1987
יצחק, יואב, "לא מאה וכן דעה", דבר, 16.1.1987
יצחק, יואב, ולך, עליזה, "למרות קריאות הגנאי – דולצין בארשת פנים קפואה", דבר, 8.1.1987
לביא, אריה, "שמיר ופרס עוקבים", הארץ, 15.1.1987
לביא, צבי, "ועדת החוקה תקפה בחריפות השופט במשפטו של יפת", מעריב, 7.8.1991
ליפקין, דוד, "חת: ועדת בייסקי לא פסלה אותי", מעריב, 26.1.1987
מאירי, ברוך, "דולצין: אין לי אחריות מנהלית ישירה עם בל"ל", מעריב, 11.1.1987
מאירי, ברוך, "החוב של הבנקאים טרם נפרע", מעריב, 11.5.1990
מנדלסון, טוביה, "האיש שלא ידע יותר מדי," דבר, 25.6.1986
עשת, גדעון, "דוח מבקר המדינה על מניות הבנקים", ידיעות אחרונות, 1.1.1985
פלסנר, יקיר, "יוסף חריש צדק – בג"צ טעה", גלובס, 14.5.1990
צדוק, חיים, הורביץ, אליהו, "ועדה מיוחדת, משכורת ארנסט יפת", הארץ, 28.1.1987
צוריאל, יוסף, "אוה"ה – מועצה קפואה ומאובנת", מעריב, 12.1.1987
קסלר, גבי, "דולצין: הורביץ אמר לי 'מוטב שלא תדע איך גמרנו עם יפת'", מעריב, 14.1.1987
שביט, יוסף, "מאיר חת: המשקיע הסולידי יכול לישון בשקט", ידיעות אחרונות, 23.4.1986
שטרסלר, נחמיה, "ארנסט יפת מקבל פנסיה", הארץ, 2.1.1987
שטרסלר, נחמיה, "תרגיל התקשורת הגדול", הארץ, 10.4.1992
שיבי, חיים, "דולצין יישאר יבש", ידיעות אחרונות, 16.1.1987
שלוס, יוסטוס, "גורלו של אוצר התישבות היהודים", הארץ, 30.12.1953
הארץ, הצפה, הקול, הבקר, חרות, קול העם, 30.1.1951
הארץ, דבר, חדשות, ידיעות אחרונות, כל העיר, מעריב, על המשמר – פרשת ארנסט יפת, מינוים ופרישתם של הורביץ, אליהו וחת, מאיר, תביעות להתפטרותו של דולצין, אריה, 16.5.1986, 13, 12; 29.6.1986, 23, 18, 13, 8; 29.7.1986; 20.10.1986, 17, 16; 23.11.1986; 28.1.1987, 27, 26 ,25 ,22 ,21 ,20 ,16 ,14, 12, 11, 9, 8, 6, 4; 11.2.1987; 23.2.1987; 10.4.1987, 9; 29.6.1987, 7; 29.6.1987; 5.6.1988; 2.4.1990; 30.7.1990; 21.12.1990; 5.2.1991; 27.6.1991, 21, 20, 19, 11, 5; 22.7.1991, 12, 9, 1; 9.8.1991, 7; 9.4.1992, 8
הארץ, מעריב, על המשמר, חברת יק"ט לנאמנות ומניות אה"ה, 14.11.1988; 29.3.1989; 2.8.1989; 7,8.9.1989; 23.3.1901
"הסדר מניות הבנקים, אגוד הבנקים בישראל", רבעון לבנקאות (ספטמבר 1987)
Blass, Asher, Grossman, Richard, "Assessing Damages: The 1983 Israeli Bank Shares Crisis", Contemporary Economic Policy, WEAL (1.1.1901) (ארכיון בנק ישראל)
הכול פוליטי, לקסיקון הפוליטיקה הישראלית, א, ב, עמוס כרמל, דביר, 2001

רגע של אמת – פרק 15

מסמכים
חת, מאיר, שטרית, שמעון, התפטרות שמונת חברי מועצת מנהלי בל"ל, 11.9.1988
לנדאו משה, עציוני משה, ברמן יצחק, ועדת בוררים לעניין החוזים האישיים, 28.3.1990
מועצת המנהלים, בל"ל 12.6.1988; 25.7.1988 (אוה"ה)
יפת, ארנסט, דולצין, אריה, תביעה להתפטרות ארנסט יפת, 9.11.1986; 12.12.1986 (אצ"מ 67 507S)
צדוק, חיים, דין-וחשבון על החוזים האישיים, 3.8.1988
קאן, יעקובוס, ויורשיו, תביעה לפדיון מניות, 12.1983, 9, 3; 28.6.1983, 7, 5 (אוה"ה)
קלינגהופר, יצחק, ועדה בראשותו להסדרת יחסי אוה"ה – בל"ל, פרוטוקולים והתכתבויות, לחובסקי, אליהו, שר, זאב, קלמנטינובסקי, צבי, ג'יינס, ג'ניפר, רון, רם, חת, מאיר, דולצין, אריה, מילמן, דב, 30.1.1987, 21; 17.2.1987, 16, 15, 13, 9, 3; 19.3.1987, 17, 3; 19.4.1987; 22.2.1988; 10.7.1988 (אוה"ה; אצ"מ 67 507 S)
רוזנבאום, שמעון, ויורשיו, תביעה לפדיון מניות, 25.5.1994; 5.6.1994 (אוה"ה)
שטרית, שמעון, פרשת החוזים האישיים בבל"ל, התכתבויות, מינטקביץ, אריה, ברונו, מיכאל, אבלס, זאב, דין-וחשבון מקיף על ההסכמים, לוינסקי, עקיבא, לחברי מועצת המנהלים בבל"ל, שטרן, דוד, גולדשמידט, אמנון, ג'יינס, ג'ניפר, בן-יעקב, שמעון, זנבר, משה, חטר ישי, דרור, כהן-אורגד, יגאל, הדרי, יצחק, שטסל, חיים, פדרמן, יקותיאל, הוועדה לטיפול בדירקטורים מטעם הציבור, 30.5.1988; 29.8.1988, 28, 19, 10; 9.9.1988, 6, 1; 24.10.1988, 6, 4; 28.11.1988, 27, 24, 21, 14, 8, 7; 25.12.1988, 11; 29.1.1989 (אוה"ה)
שטרית, שמעון, ברונו, מיכאל, גולדשמידט, אמנון, תרשומת שיחה, 16.10.1988, 20 (אוה"ה)
שר, זאב, מועצת המייסדים וסמכויותיה, מועצת המייסדים, פרוטוקול, 29.7.1984 (אוה"ה)
שר, זאב, מעמד נציגי אוה"ה בדירקטוריון בל"ל – היבטים משפטיים, להנהלת בל"ל, המפקח על הבנקים, היועץ המשפטי לבנק ישראל, 12.6.1986; 24.7.1986; 23.8.1987; 3.2.1988 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, ועדה להסדרת יחסי אוה"ה-בל"ל, פרוטוקול, 10.5.1987 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, בחירת שטרן, דוד, ליושב-ראש המועצה, פרוטוקול, 26.4.1987 (אוה"ה)
התכתבויות ותרשומות בנושא השוואת זכויות ההצבעה בבנקים – פגישות עם שר האוצר וראשי חברת מ.י. נכסים, ועדת הכספים של הכנסת – פרוטוקולים, הערכות מצב בבל"ל, מועצת המנהלים וועדת המניות – פרוטוקולים, מועצת המנהלים – החברה לאחזקות, הרשת לניירות ערך, דיניץ, שמחה, נסים, משה, הקר, תמר, לחובסקי, אליהו, שטרן, דוד, אמוראי, עדיאל, פדרמן, יקותיאל, לוינסקי, עקיבא, פרס, שמעון, שר, זאב, זנבר, משה, דרובלס, מתתיהו, יונס, א', שוחט, אברהם, אגמון, אברהם, 6.7.1987; 29.7.1988, 17, 12; 21.8.1988; 8.9.1988, 5, 2; 22.9.1988; 22.12.1988; 23.2.1989, 15, 10; 19.3.1989, 16, 1; 29.5.1989; 29.6.1989, 27, 21, 18, 15, 1; 18.7.1989, 17, 4, 2; 5.9.1989; 18.1.1990, 15, 14, 11; 4.4.1990; 19.7.1990; 5.11.1990; 8.4.1992; 24.10.1993 (אוה"ה)
מועצת המייסדים, ועדה להסדרת יחסי אוה"ה-בל"ל, פרוטוקולים, 16.11.1987; 14.1.1988; 2.3.1988; 24.5.1988; 8.6.1988; 26.7.1988; 21.8.1988; 1.9.1988; 16.11.1988, 3 (אוה"ה)
מועצת המייסדים, נושאים שונים, פרוטוקולים, 16.6.1988; 26.7.1988; 21.8.1988; 19.9.1988, 14; 5.10.1988; 30.11.1988, 3; 21.12.1988 (אוה"ה)
בנק ישראל, דין-וחשבון המפקח על הבנקים אל בל"ל, 21.7.1988
מועצת המנהלים, אוה"ה, פרוטוקולים, 17.8.1988, 10; 14.9.1988; 16.10.1988, 5; 30.11.1988, 14; 5.1.1989; 4.4.1990 (אוה"ה)
יק"ט חברה לנאמנות בע"מ, מניות הנעדרים – הליך משפטי, משרד המשפטים/האפוטרופוס הכללי, חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח1978-, מועצת המנהלים, פרוטוקולים, אספות כלליות, 16.10.1988, 9; 15.12.1988; 14.9.1989; 4.10.1989; 13.11.1989; 18.7.1990; 2.9.1990; 29.1.1998; 5.2.1998; 21.6.1998; 13.12.1998; 7.3.1999; 6.7.1999, 7.11.1999 (אוה"ה; אצ"מ 60 38S)
שאלון איתור בעלי מניות 2001, דואר אלקטרוני: info@jct.co.il (אוה"ה)
מועצת המייסדים, נושאים שוטפים, 1.5.1991; 10.9.1996; 10.2.2000; 25.9.2000 (אוה"ה)
מועצת המנהלים, נושאים שוטפים, פרוטוקולים, 23.1.1994; 28.11.1995; 24.12.1995; 17.4.1996; 30.6.1996; 10.9.1996; 29.1.1998; 19.3.1998; 18.8.1998; 14.2.1999; 21.11.2000 (אוה"ה)

עיתונים וכתבי עת
אופיר, גל, "האוצר: החלטת הוועד הפועל הציוני מחייבת חקיקה", גלובס, 28.7.1989
ברק, בני, "גם בעלי בל"ל הסכימו להשוואת זכויות", ידיעות אחרונות, 17.1.1990
גילת, מרית, "הממשלה תוספת בעלות", הארץ, 26.4.1994
גרינשטיין, יוסי, ואח', "פרס תומך בחקיקה להשוואת זכויות הצבעה", מעריב, 13.10.1989
דוידי, אריה, "כמעט הלך לנו בנק (דרקסל)", דבר, 16.2.1990
חורש, הדר, "אוה"ה השיגה משקיעים לרכישת 20 אחוז ממניות בל"ל", ידיעות אחרונות, 14.10.1993
טל, אברהם, "הרוח הרעה של הבנקים", הארץ, 17.9.1989
יצחק, יואב, "בישיבה סודית הוחלט לאסור על אוה"ה", מעריב, 27.7.1989; 4.8.1989
יצחק, יואב, "ההסכם עם דרקסל מבטיח לזנבר", מעריב, 13.8.1989
לביא, אריה, ואח', "הפתרון לסוגיית השליטה בבנקים – עד אוקטובר", הארץ, 30.6.1988
לוין, אלעזר, "אוה"ה לא מוותר", גלובס, 15.10.1993
לוינסקי, עקיבא, "למסור את הבנק?" הארץ, 6.11.1989
לונדון, ירון, "חב"ש (חיים בן-שחר) זה הכי מהר", ידיעות אחרונות, 29.9.1989
ליפקין, דוד, "דיניץ ייוועץ בציונים לגייס כסף לרכישת בל"ל", מעריב, 11.1.1989
ליפקין, דוד, ואח', "'מוכנים עקרונית להשוואת הזכויות', הודיעו ראשי אוה"ה", מעריב, 30.6.1989
ליפקין, דוד, ואח', "דרקסל, ברנהאם, לאמברט ואוה"ה, יחפשו רוכשים", מעריב, 3.7.1989
ליפקין, דוד, "אוה"ה אישרה השוואת זכויות ההצבעה", מעריב, 4.10.1991
לנדאו, פנחס, "למי שייך בל"ל?" ג'רוזלם פוסט, 16.9.1988
לנדאו, פנחס, "החוצפה של אוה"ה", גלובס, 29.6.1989
נחשון, אודי, "איך אבדה התנועה הציונית תוך שעתיים את הבנק שלה", על המשמר, 9.3.1990
נחשון, אודי, "האוצר הקטן של זאב שר", מעריב, 9.4.1991
פלוצקר, סבר, "חבורת הזבל (דרקסל/עלייתו ונפילתו של תאגיד)" ידיעות אחרונות, 20.2.1990
קריב, גדעון, "המצאה עיתונאית מרושעת", הארץ, 29.8.1989
שורר, עודד, "רווחיו התופחים של בל"ל", מעריב, 10.3.1988
שורר, עודד, "בטל הצורך בחקיקת החוק להשוואת זכויות", מעריב, 31.1.1990
שטרית, שמעון, "תשובה לאברהם טל", הארץ, 21.9.1989
שטרסלר, נחמיה, "ארבעת תרגילי בל"ל", הארץ, 13.7.1989
שרביט, דרור, "האוצר מכין חוק להשוואת זכויות השליטה בבנקים", דבר, 8.2.1988
שרוני, יהודה, "אוה"ה מוכנה לוותר על חלק מהזכויות", הארץ, 24.2.1989
שרוני, יהודה, "ארוין לוי מותח ביקורת חריפה על אוה"ה", הארץ, 29.6.1989
שרוני, יהודה, "מזכר הבנה לשיתוף פעולה בגיוס משקיעים", הארץ, 3.7.1989
שרוני, יהודה, "פרס במלכודת המשפטנים", הארץ, 8.9.1989
שרוני, יהודה, "מס בסך 19 מיליון ש"ח תשלם אוה"ה על מניות בל"ל", מעריב, 24.10.1993
שרוני, יהודה, "אוה"ה פורשת מהמכרז על בל"ל", מעריב, 17.4.1994

עיתונים וכתבי עת
טייבר, אסף י', המבנה המשפטי של אוה"ה: בעיות ופתרונות אפשריים, 5.3.1995 (אוה"ה)
מלצר, חנן, עורך-דין, מעמד מניות המייסדים, 9.1.2000 (אוה"ה)
שטרן, ידידיה צ', מתן תרומה להנהלה הציונית – כן או לא, 6.10.2000 (אוה"ה)

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png