כַּהן, צדוק
Kahn, Zadoc

1905-1839

רב בצרפת (1905-1839). מנהיג יהודי צרפתי, פעיל במאבק באנטישמיות ותמך בחיבת ציון בצרפת.
     צדוק כַּהן נולד בעיר מומנהיים בחבל אלזס למשפחה אדוקה. ב-1862 הוא הוסמך לרבנות, וב-1868 נבחר להיות רבהּ הראשי של פריז. לאחר מות אדולף כְּרֶמְיֶה ב-1880 רבים ראו בו את מנהיגה של יהדות צרפת, ותשע שנים אחר כך הוא מונה רשמית לרב הראשי של צרפת.
     עם הקמת תנועת חיבת ציון הצטרף אליה הרב כַּהן והיה מראשיה בצרפת. הוא תמך מורלית וכספית בחלוצים בני העלייה הראשונה, ולא פעם סייע לנציגים של החלוצים להיפגש עם הברון רוטשילד. בין השאר, הוא סייע ליוסף פיינברג מראשון לציון להיפגש ב-1882 עם הברון – פגישה שהביאה לראשית המעורבות של הברון במושבות העלייה הראשונה.
     בימי פרשת דרייפוס התבלט הרב כַּהן במאבקו למען דרייפוס ונגד האנטישמיות בצרפת, וזאת בניגוד לעמדת רוב רבני צרפת, שסברו כי מוטב ליהודים להחריש ולתת לפרשה לגווע. עם ראשית הפעילות המדינית של הרצל נפגש איתו הרב כַּהן פעמים אחדות, אך אף שהביע אהדה לרעיונותיו סירב לשתף עמו פעולה, מפני שסבר כי נאמנותם של יהודי צרפת צריכה להיות נתונה לארצם בלבד. הרב כַּהן הקים בשנת 1880 את "החברה ללימודים יהודיים" (Société des Études Juives), שביטאונה Revue des Études Juives משמש עד היום מקור מחקר חשוב ללימודי יהדות צרפת.

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png