שטרן, דוד
Stern, David

2003-1910

איש ציבור ופוליטיקאי ישראלי יליד פולין (2003-1910). נשיא התאחדות הקבלנים וחבר כנסת מטעם הליכוד.
     דוד שטרן נולד בעיירה סובאלק למשפחה חילונית מהמעמד הבינוני (אחיו הצעיר של אברהם שטרן, לימים מפקד הלח"י). הוא היה פעיל מנעוריו בבית"ר, נמנה עם מארגני הכינוס הראשון של התנועה בפולין ומונה לקצין נציבות בית"ר בפולין. שטרן למד הנדסה בצ'כוסלובקיה, ועם תום הלימודים ב-1935 עלה לארץ ישראל במסגרת פלוגות הגיוס של בית"ר.
     לאחר העלייה היה שטרן פעיל בבית"ר ובאצ"ל, ולאחר הקמת לח"י הצטרף לארגון החדש. באותו הזמן הוא עבד כמהנדס והקים חברת בנייה שהייתה בבעלות הסתדרות העובדים הלאומית. לאחר קום המדינה היה שטרן פעיל במפלגת הלוחמים של יוצאי הלח"י, ובסוף שנות השישים היה מיוזמי הקמת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והיה חבר בה. בשנים 1979-1972 היה שטרן נשיא התאחדות הקבלנים, ובשנים 1981-1979 היה חבר כנסת מטעם הליכוד. במהלך השנים כיהן שטרן בעוד תפקידים רבים, ובהם יושב ראש העמותה להנצחת מורשת לוחמי חירות ישראל ויושב ראש הדירקטוריון של "אוצר התיישבות היהודים". דוד שטרן נקבר בבית הקברות נחלת יצחק, בסמוך לקברו של אחיו אברהם.

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png