תוכן עניינים

פרק 2 – במקום נדבות – עבודה ובנקאות

 

משך קריאה 22 דק

פרק 1 – יציאה לדרך

 

משך קריאה 35 דק

 פתח דבר

 

משך קריאה 10 דק

פתח דבר

 

משך קריאה 22 דק

פרק 1 – יציאה לדרך

 

משך קריאה 35 דק

פרק 2 – במקום נדבות – עבודה ובנקאות

 

משך קריאה 10 דק

פרק 5 – המשבר הגדול

 

משך קריאה 30 דק

פרק 4 – מאתיים חמישים אלף ושמונה

 

משך קריאה 40 דק

פרק 3 – להיחלץ בזינוק אחד

 

משך קריאה 27 דק

פרק 3 – להיחלץ בזינוק אחד

 

משך קריאה 30 דק

פרק 4 – מאתיים חמישים אלף ושמונה

 

משך קריאה 40 דק

פרק 5 – המשבר הגדול

 

משך קריאה 27 דק

פרק 8 – אם אשכחך ירושלים

 

משך קריאה 30 דק

פרק 7 – אפ"ק נולד

 

משך קריאה 30 דק

פרק 6 – מצב מדכדך

 

משך קריאה 15 דק

פרק 6 – מצב מדכדך

 

משך קריאה 30 דק

פרק 7 – אפ"ק נולד

 

משך קריאה 30 דק

פרק 8 – אם אשכחך ירושלים

 

משך קריאה 15 דק

פרק 11 – המפנה

 

משך קריאה 30 דק

פרק 10 – מלחמת קיום

 

משך קריאה 40 דק

פרק 9 – בלי הרצל

 

משך קריאה 20 דק

פרק 9 – בלי הרצל

 

משך קריאה 30 דק

פרק 10 – מלחמת קיום

 

משך קריאה 40 דק

פרק 11 – המפנה

 

משך קריאה 20 דק

פרק 14 – חשבון נפש

 

משך קריאה 15 דק

פרק 13 – מאבקים

 

משך קריאה 35 דק

פרק 12 – חוסר שקט

 

משך קריאה 25 דק

פרק 12 – חוסר שקט

 

משך קריאה 15 דק

פרק 13 – מאבקים

 

משך קריאה 35 דק

פרק 14 – חשבון נפש

 

משך קריאה 25 דק

ביבליוגרפיה

פרק 16 – אוה"ה 2001-1901

 

משך קריאה 10 דק

פרק 15 – רגע של אמת

 

משך קריאה 30 דק

פרק 15 – רגע של אמת

 

משך קריאה 30 דק

פרק 16 – אוה"ה 2001-1901

 

משך קריאה 10 דק

ביבליוגרפיה

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png