כלבו במושבת הברון הירש בארגנטינה
לא מצאו את מקומם

ארמונו של הברון אדמונד דה רוטשילד
הפגישה עם הרצל נדחקה לבניין עסקים אפור, צמוד לארמון

ה”סלמליק”
תפילת יום השישי של הסולטן צפייה מרחוק

סיפורו של בנק יחיד מסוגו בעולם

דצמבר שהיה

בימים 30-26 בדצמבר 1901 מתכנס בבזל הקונגרס הציוני החמישי. בין השאר, מוכרז בו על ייסוד "קרן קיימת לישראל", שתנוהל בידי ההסתדרות הציונית, ואשר תפקידה יהיה לרכוש קרקעות להתיישבות יהודית בארץ ישראל.

בעקבות האוצר של הרצל

כל ארגון הוא סיפור. אבל יש ארגונים שהסיפורים שלהם גדולים יותר. מרשימים יותר. חשובים יותר. “אוצר התיישבות היהודים” הוא סיפור כזה: סיפור על בנק שמילא תפקיד מרכזי בהקמתה של מדינה. בנימין זאב (תיאודור) הרצל לא רק הגיע למסקנה שפתרון הבעיה היהודית טמון בהקמת מדינה יהודית ריבונית ולא רק הפך את התנועה הציונית לתנועת המונים כלל-עולמית, אלא גם הרבה לעסוק בשאלת מימון המפעל העצום שהגה. תחת הנהגתו החליט הקונגרס הציוני השני (1898) לייסד בנק עברי, שיסייע בהפיכת הציונות מחזון למציאות, והקים כעבור שנה את הבנק המוכר בשם “אוצר התיישבות היהודים”. מאז ועד הקמת מדינת ישראל היו “האוצר” וחברת הבת שלו, “בנק אנגלו-פלשתינה”, כמעט בכל הצמתים הכלכליים של המפעל הציוני ומילאו תפקיד מרכזי בקידומו. אתר “בעקבות האוצר של הרצל” מספר את הסיפור של הרצל ושל המוסדות הפיננסיים שהקים.
המסע באתר כולל שלושה נתיבים:
נתיב הבנק: סיפורו של “אוצר התיישבות היהודים“.
נתיב הזמן: מעקב על ציר הזמן אחר הסיפור של הרצל ושל “אוצר התיישבות היהודים”.
נתיב האישים והמושגים: היכרות עם אישים ומושגים מרכזיים בתולדות הציונות ו”אוצר התיישבות היהודים”.

"היום אני עדיין איש יחיד ובודד... מחר אולי מנהיגם החוקי של מאות אלפים... המגלה והמבשר של רעיון אדיר ".

בשנת 1896 הרצל כתב להירש

"בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אם אומר זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, בוודאי בעוד חמישים שנה, יודו בכך כולם... "

ב-3 בספטמבר 1897 כתב הרצל כך: אם אמצה את קונגרס באזל בדיבור אחד – שאזהר שלא להגותו ברבים – הריהו זה

"ציפיתי מן התנועה רק לכך שהיא תוסיף לרכוב הלאה בכוח עצמה ולבדה, לאחר שהושבתי אותה באוכף. והנה עליי להוסיף ולרוץ כסייס ליד הסוס הדוהר, ולסמוך את הרוכב חדל הישע באוכפו. ואגב כך, חושש אני, תצא רוחי ".

הרצל כתב ב- ב-23 באפריל 1899

"היסטוריון הוגן יותר אולי יגיע למסקנה שבכל זאת היה בכך משהו שעיתונאי יהודי חסר אמצעים, בעיצומו של השפל העמוק ביותר של העם היהודי, בימי האנטישמיות המבחילה ביותר, הפך סמרטוט לדגל ואספסוף עלוב לעם המתקבץ בקומה זקופה סביב הדגל הזה ".

בשנת 1901 כמה ממתנגדיו של הרצל, ובכללם צ’לנוב, אוסישקין וברנשטיין-כהן, טענו שיש טעם לפגם בהשקעות הכרוכות – אלה הדמי לא יחרץ – בפגישה עם הסולטן.

"הם אנשים טובים ונפלאים בני עמי... יבוא יום והם ייכנסו לארץ הבחירה ".

ב-2 ביולי 1904 ביקש הרצל מידידו, הכומר הכלר

ההסתדרות הציונית

ההסתדרות הציונית

הגוף הארגוני של התנועה הציונית. עד 1960 היה שמה “ההסתדרות הציונית”. שמה באנגלית: World Zionist Organization.
ההסתדרות הציונית הוקמה ביוזמת הרצל בקונגרס הציוני הראשון ב-1897 כדי להגשים את מטרת הציונות – הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הגוף העליון שלה היה מאז הקמתה הקונגרס הציוני, שהתכנס בראשית דרכו פעם בשנה, ואשר תפקידו להכריע בשאלות מדיניות חשובות הקשורות לתנועה הציונית, ועם הקמתה הייתה החברוּת בה פתוחה בפני כל יהודי שהסכים עם מטרותיה וקנה את השקל הציוני.

אדמונד דה רוטשילד - אוצר התיישבות היהודים

(דֶה) רוֹטשילד, אֶדמוֹנד גֵ’יימס

בנקאי ונדבן יהודי-צרפתי (1934-1845). התומך העיקרי ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. מכוּנה “הנדיב הידוע” ו”אבי היישוב”. בישראל הכינוי “הברון רוטשילד” מתייחס בדרך כלל אליו, אף שהיו ברונים נוספים במשפחת רוטשילד.
הברון אברהם בנימין אדמונד ג’יימס דה רוטשילד נולד בעיירה ליד פריז. הוא היה בנם השלישי של הבנקאי ג’יימס מאיר רוטשילד, ראש הענף הפריזאי של משפחת רוטשילד, ושל בטי סלומון דה רוטשילד.

אחד העם

אַחַד הָעָם

שֵם העט של הפובליציסט וההוגה הציוני אשר צבי גינצבֶּרג (1927-1856). מאבות הציונות ואבי הציונות הרוחנית.
אשר צבי גינצברג נולד בעיירה סקווירה באוקראינה, שהייתה אז חלק מהאימפריה הרוסית, למשפחה אמידה של חסידים. בילדותו ובנעוריו הוא התבלט בלימודיו בתלמוד ובהלכה, ובו-בזמן החל להתעניין בפילוסופיה יהודית ונחשף לספרות ההשכלה העברית. לאחר שהוריו השיאו אותו בשנת 1873 לרבקה בת מרדכי שניאור זלמן שניאורסון, נצר לשושלת אדמו”רי חב”ד, הוא המשיך ללמוד בכוחות עצמו ספרות ופילוסופי

הסוכנות היהודית

ארגון יהודי כלל-עולמי שמרכזו בישראל. שמו המלא: הסוכנות היהודית לארץ ישראל (Jewish Agency for Israel). הסוכנות היהודית הוקמה בשנת 1929 והייתה בימי המנדט הממשלה בפועל של היישוב היהודי בארץ ישראל. לאחר קום המדינה הועברו רוב תפקידיה לידי ממשלת ישראל, ומאז הסוכנות עוסקת בעיקר בענייני עלייה וקליטה, חינוך יהודי-ציוני בתפוצות וגיוס כספים מיהודי התפוצות.
הסוכנות היהודית הוקמה על סמך כתב המנדט על ארץ ישראל שהוענק לבריטניה, ובו נאמר כי כדי לממש את הצהרת בלפור תוקם “סוכנות יהודית מתאימה” שתייעץ לממשלת המנדט בעניינים שיכולה…