הוֹפיֶין, אליעזר
Hoofien, Siegfried

1957-1881

בנקאי ישראלי יליד הולנד (1957-1881). מנכ"ל בנק אנגלו-פלשתינה בשנים 1925–1947 ומקברניטי הכלכלה בארץ. 
     אליעזר זיגפריד הופיין נולד בעיר אוטרכט בהולנד וגדל באמסטרדם, שבה למד בבית הספר הגבוה למסחר והוסמך כרואה חשבון. הוא הצטרף בצעירותו לתנועה הציונית, ובעת כינוס הקונגרס הציוני השמיני בהאג בשנת 1907 מונה למזכיר התנועה בהולנד. לאחר מכן ניהל את משרדי ההנהלה הציונית בקלן, ובשנת 1912 עלה לארץ ישראל ומונה לסגנו של זלמן דוד לבונטין, המנכ"ל הראשון של בנק אפ"ק (לימים: בנק אנגלו-פלשתינה).
     בראשית מלחמת העולם הראשונה נאלץ לבונטין שלא לחזור לארץ משום שהיה נתין רוסיה. בעקבות כך עבר ניהול הבנק בארץ לידי הופיין, שהיה אזרח הולנד הניטרלית. נוסף על ניהול הבנק וההתמודדות עם הוראת השלטונות לפרק את הבנק, ריכז הופיין את הפעילות של ארגון הג'וינט בארץ. הוא עמד בראש מפעל החלוקה של הכספים והמזון שהעביר ארגון הסיוע היהודי-אמריקאי ליהודי הארץ, והשתמש בסניפי הבנק לצורך הפעילות הזאת. 
     בימי המנדט הבריטי היה בנק אפ"ק לבנק המרכזי של היישוב היהודי בארץ ישראל ושל התנועה הציונית, והיה שותף בכל הפרויקטים הכלכליים החשובים של הסוכנות היהודית ושל הארגונים הכלכליים המרכזיים בארץ. לאחר פרישתו של לבונטין מניהול הבנק מונה הופיין למנכ"ל שלו, ומילא את התפקיד מ-1925 עד 1947 (ב-1931 הוסב שם הבנק מאפ"ק לבנק אנגלו-פלשתינה). כמו כן עסק הופיין בפעילות ציבורית שלא במסגרת הבנק, ובין השאר היה נשיא לשכת המסחר בתל אביב בשנים 1943-1922.
     בשנת 1947 מונה אהרן ברט למנהל הכללי של בנק אנגלו-פלשתינה, ואילו הופיין מונה ליושב ראש מועצת המנהלים של הבנק וכיהן בתפקיד זה עד מותו בשנת 1957. בתפקידו האחרון הוא חתם על שטרי הכסף הראשונים של מדינת ישראל עם מנכ"ל הבנק ברט.

 

https://thebank.org.il/wp-content/uploads/2020/01/Back-to-top-Hover.png